Světci k nám hovoří...


sv. Tomáš Garnet

Thomas Garnet

23. června, připomínka
Postavení:mučedník TJ
Úmrtí:1608

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1575 v londýnské časti South-wark. V 16 letech odešel do Francie do semináře v St. Omer. Studie teologie dokončil ve Valladolidu ve Španělsku. Kněžské svěcení přijal r. 1599, načež se vrátil do Anglie.

Po šesti letech kněžského působení se dohodl se svým strýcem Jindřichem Garnetem, který byl provinciálem anglických jezuitů, na svém vstupu do řádu. Mělo k němu dojít v Louvaine (v nynější Belgii). Kvůli aféře se spiknutím byl mezitím uvězněn, ale po devíti měsících, v nichž mu nic nemohli dokázat, byl propuštěn a vypovězen z Anglie. Rok strávil v jezuitském noviciátu v Louvainu a pak se tajně vrátil do Anglie. Působil tam jen několik měsíců, než ho prozradil jeden odpadlý kněz. Pak následovalo uvěznění a odsouzení k smrti. Před popravou veřejně jmenoval všechny, kdo se zasloužili o jeho odsouzení a všem odpustil. Jeho příkladný proslov před smrtí prý pohnul asi 200 odpadlíky k jejich návratu do církve. Za blahoslaveného ho 15. 12. 1929 prohlásil papež Pius XI. a za svatého 25. 10. 1970 papež Pavel VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosephus Cafasso (1860); Ediltrudis (679); Thomas Garnet (1608); Maria, reclusa (1213); martyres Nicomedi (303); Bilius (ca. 914); Lanfrancus, ep. Papien. (1194); Valherus (1199); Thomas Corsini (1343); Petrus Iacobus de Pisauro (ca. 1496); Maria Raphaela (Sanctina); Cimatti, 23.6. (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.