Světci k nám hovoří...


blah. Marie

Maria, reclusa

23. června, připomínka
Postavení:bekyně, rekluza a mystička
Úmrtí:1213

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 1177 v Nivelles v dnešní Belgii. Z otcovského domu Marie uprchla s touhou připodobnit se chudému Kristu. Chtěla být pohrdanou a neznámou, a proto putovala jako žebračka v Oignies a v Hannónii.

Zvláštní touha po askezi, odloučenosti od světa a svatosti ji vedla k tomu, že se dala zaživa zazdít. Je uváděna jako spoluiniciátorka hnutí zazdění žen, tzv. rekluz, a institutu beginek. Zemřela v Oignies již ve věku 37 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosephus Cafasso (1860); Ediltrudis (679); Thomas Garnet (1608); Maria, reclusa (1213); martyres Nicomedi (303); Bilius (ca. 914); Lanfrancus, ep. Papien. (1194); Valherus (1199); Thomas Corsini (1343); Petrus Iacobus de Pisauro (ca. 1496); Maria Raphaela (Sanctina); Cimatti, 23.6. (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.