Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Blandýna Merten

Maria a Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero

18. května, připomínka
Postavení:řeholnice OSU
Úmrtí:1918

ŽIVOTOPIS

Narodila se 10. 7. 1883 v Sársku. V roce 1908 vstoupila do řádu sv. Uršuly. Tam se věnovala výchově dívek a životu modlitby. Již ve 34 letech zemřela na onemocnění tuberkulózou v Trevíru v Německu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domenica Resurrectionis Domini; Ioannes Pp I (526); Theodotus, Thecusa (asi 303); Felix de Cantalicio (1587); Ericus (1161); Gerardus Mecatti (asi 1245); Maria a Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero (1918); Dioscorus, m. in . Ægypto (ca. 303); Potamon, Ortasius (s. IV); Burchardus, presb. (s. XII); Gulielmus, presb. Ord. Erem. S. Augustini (1369); Stanislaus Kubski (1942); Martinus Oprządek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.