Světci k nám hovoří...


sv. Oliver Plunkett

Oliverius Plunkett

1. července, připomínka
Postavení:arcibiskup, mučedník
Úmrtí:1681

ŽIVOTOPIS

Narodil se 30. 9. 1629 v Loughcrew v hrabství Meath v Irsku do šlechtické rodiny. Vzdělával se u jezuitů na vysoké škole v Irsku a pak studoval v Římě. Stal se nejen knězem, ale i doktorem teologie. Jako profesor působil už od 25 let.

Roku 1669, ve 39 letech, se Oliver stal arcibiskupem v Armaghu a primasem Irska. Jeho rodina v minulosti podporovala Karla I., který byl v roce 1649 popraven. Jeho syn, král Karel II. se ujal trůnu roku 1660, ale jeho vláda byla omezována parlamentem. V roce 1673 byl přijat protikatolický zákon zvaný Test Act. Na jeho základě byli katolíci pronásledováni a zatlačeni do ilegality. Věrný biskup Oliver mohl od následujícího roku působit jenom tajně. Jak mohl, vždy podporoval své duchovenstvo a přes všechny těžkosti sílícího tlaku na katolíky, byl pro ně obětavým pastýřem.

V roce 1679 byl zatčen v Dundalku. Tehdy byly státem podporovány všechny formy udavačství. Lord Shaftesbury věděl, že Oliver by snad nikdy nebyl ze spiknutí v Irsku usvědčen a tak se přičinil o jeho přesun do Anglie, kde se ho podařilo dostat do vězení v Newgate. Tam došlo k nepravdivému obvinění, ale první porota neshledala žalobu za opodstatněnou. Pak následoval samozvaný soud, na němž byl Dr. Oliver Plunkett prohlášen vinným z velezrady a z propagování katolické víry. Podle verdiktu soudu byl arcibiskup Oliver na popravišti v londýnském Tyburnu oběšen a jeho tělo následně rozčtvrceno.

Blahořečen byl 23. 5. 1920 papežem Benediktem XV. a kanonizován 12. 10. 1975 od papeže Pavla VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Oliverius Plunkett (1681); Aaron, sacerdos ; Theodoricus, presb. (533); Ignatius Falzon (1865); Domitianus, abbas (s. V); Eparchius (581); Golvenus (s. VI); Carilefus (s. VI); Nicasius, m. Ptolemaide (1187); Georgius Beesley et Montfordus Scott (1591); Thomas Maxfield (1616); Ioannes Baptista Duverneuil et Petrus Aredius Labrouhe de Laborderie (1794); Ioannes Nepomucenus Chrzan (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.