Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Ignác Falzon

Ignatius Falzon

1. července, připomínka
Postavení:duchovní správce
Úmrtí:1865

ŽIVOTOPIS

Narodil se 1. 7. 1813 ve Vallettě na Maltě. Františkův otec Josef byl soudce a matka Marie Teresa pocházela též z právnické rodiny. Rodinné profesi zůstali věrni i tři z jeho bratrů a také on ji zpočátku studoval. Dva jeho bratři se stali kněžími. Ignác sám lnul k duchovnímu povolání, dokonce velmi brzy přijal nejnižší svěcení, v 15 letech v malém semináři tonzuru (jedná se o znak duchovní hodnosti - vyholení na temeni hlavy). Vysvěcení na kněze odmítal z pokory i z obav, že by neunesl tíži odpovědnosti, která je s tímto povoláním spojena.

Konal četné skutky milosrdenství pro všechny potřebné i pro okupující anglické vojáky, pro které mimo jiné pořádal přednášky. Pracoval i s námořníky umístěnými na ostrově. Jednalo se o obhroublé lidi vyhledávající oblasti barů a prostitutek. Do katolické církve prý přivedl na 600 protestantů a v angličtině pro ně sestavil modlitební knížku: "The Comfort of the Christian Soul". Pomáhal v duchovní správě svému bratru kanovníkovi v La Valettsu. Vyučoval náboženství a připravoval k svátostem. Vedle duchovní a morální pomoci poskytoval také materiální pomoc jejímž prostřednictvím také navazoval kontakty. Ignác Falzon je uváděn jako duchovní správce, který se rovněž horlivě věnoval dětem v Institutu dobrého pastýře.

Měl slabší zdraví a pracoval s plným nasazením do 52 let, kdy v den svých narozenin skonal. Pochován byl v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie ve františkánském chrámu ve Vallettě. Zázrakem potřebným pro beatifikaci bylo dokonalé vymizení rakoviny u 64 letého muže v roce 1981. Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. 9. května 2001.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Oliverius Plunkett (1681); Aaron, sacerdos ; Theodoricus, presb. (533); Ignatius Falzon (1865); Domitianus, abbas (s. V); Eparchius (581); Golvenus (s. VI); Carilefus (s. VI); Nicasius, m. Ptolemaide (1187); Georgius Beesley et Montfordus Scott (1591); Thomas Maxfield (1616); Ioannes Baptista Duverneuil et Petrus Aredius Labrouhe de Laborderie (1794); Ioannes Nepomucenus Chrzan (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.