Světci k nám hovoří...


sv. Proces a Marcinián

Processus et Martinianus

2. července, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Pocházejí z Říma, kde jako pohanští vojáci hlídali v mamertinském žaláři vězněné křesťany. Podle legendy dokonce snad i apoštoly Petra a Pavla. Pod vlivem silné víry křesťanských zajatců se zřekli římských bohů a dali se pokřtít. Svou víru netajili a byli pro ni nějakou dobu vězněni a biti. Za její vyznání nakonec skončili na popravišti pod mečem kata. Většinou je udáváno první století. Pohřbeni byli pod jedním oltářem ve svatopetrském chrámu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bernardinus Realino (1616); Processus et Martinianus (století neznámé); Liberatus, Bonifatius (484); Swithinus, ep. Vintonien (862); Petrus de Luxemburgo (1387); Eugenia Joubert (1904); Ioannes et Petrus Becchetti (ca. 1420/1421); Monegundis (post 557)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.