Světci k nám hovoří...


sv. Svitýn

Swithinus, ep. Vintonien

2. července, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:862
Patron:přímluvce proti suchu

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Anglii kolem roku 800. Vzdělání dosáhl v Old Minsteru ve Winchesteru, který je hlavním městem Wessexu. Po vystudování se stal kaplanem a rádcem dvou wessexských králů, Egberta a od r. 839 Ethelwulfa. Biskupem ve Winchesteru se stal v roce 852. Byl znám svou pokorou, dobrotou a štědrostí k chudým. Postavil více kostelů a když zemřel, byl pohřben jak si přál na hřbitově poblíž Minsteru. Jeho ostatky však byly po více jak sto letech, 15. 7. 971, přeneseny do katedrály ve Winchesteru. Právě tehdy, za mimořádně silného deště, došlo k zázračným uzdravením.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bernardinus Realino (1616); Processus et Martinianus (století neznámé); Liberatus, Bonifatius (484); Swithinus, ep. Vintonien (862); Petrus de Luxemburgo (1387); Eugenia Joubert (1904); Ioannes et Petrus Becchetti (ca. 1420/1421); Monegundis (post 557)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.