Světci k nám hovoří...


blah. Petr de Luxemburgo

Petrus de Luxemburgo

2. července, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1387
Atributy:mladý kardinál s tonzurou

ŽIVOTOPIS

Narodil se 20. 7. 1369 v Ligny-en-Barrois v Belgii jako syn hraběte Guida z Lucemburku. Již v patnácti letech, 10. 2. 1384, byl jmenován biskupem Metzu a o dva měsíce později, 15. 4., kardinálem. K převzetí svého biskupského úřadu vjížděl do města na oslu, vědom si své nedostatečnosti.

Po roce předal svou diecézi a odešel do Avignonu ve Francii. Je tam znám skutky milosrdenství, zejména k nejchudším, pro které se zřekl svého jmění. Před svými 18tými narozeninami zemřel. Pohřben byl na hřbitově u kostela sv.Michaela a u jeho hrobu se staly mnohé zázraky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bernardinus Realino (1616); Processus et Martinianus (století neznámé); Liberatus, Bonifatius (484); Swithinus, ep. Vintonien (862); Petrus de Luxemburgo (1387); Eugenia Joubert (1904); Ioannes et Petrus Becchetti (ca. 1420/1421); Monegundis (post 557)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.