Světci k nám hovoří...


sv. Lev II.

Leo Pp II.

3. července, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:683

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze Sicilie. Byl vzdělán v klasické řecké i latinské literatuře a v hudbě. Upravil různé církevní zpěvy. Některé zprávy uvádějí, že se stal i lékařem. Byl velmi výmluvný a odborník ve znalosti Písma svatého.

Po smrti papeže Agatha zůstával papežský stolec přes půldruhého roku neobsazen. Údajně kvůli práci cařihradského sněmu, který dokončoval rozhodnutí připravovaná k potvrzení novému papeži. Tím byl zvolen benediktin Lev II., vysvěcený na biskupa až po návratu papežských legátů ze sněmu, 20. 7. 682. K jeho nastolení došlo v dalším měsíci 17. 8. Mezi prvním převzal list z Cařihradu, v němž bylo uvedeno, že na sněmu byla hájena pravá a čistá víra. Mimo jiné v něm císař požadoval od nového papeže poslání zplnomocněného apokrisiáře jako papežova zástupce. V tom Lev II. vyhověl jen částečně posláním jáhna Konstantina, kterému plnou moc neudělil z obav před zneužitím. Závěry sněmu, které odsuzovaly monotheletismus, potvrdil a sněmovní spisy dal přeložit do latiny, aby byly rozeslány všem západním biskupům. Pečoval o mravnost i církevní kázeň a na císaři vymohl zákon, aby arcibiskupové Raveny mohli být vysvěceni pouze v Římě. Důvodem byla hrozba rozkolu v Raveně a pokušení neposlouchat papeže.

Lev II. proslul také jako otec sirotků, vdov a štědrý podporovatel chudých. Jeho pontifikát byl kratší než rok, zemřel 3. července.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas, Apostolus (s. I.); Anatolius, ep. Laodicen. (s. III); Heliodorus (s. IV. ex. - V. in.); Leo Pp II. (683); Memnon (ca. s. III); Marcus et Mocianus (ca. s. IV); Raymundus Gayrard (1118); Maria Anna Mogas Fontcuberta (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.