Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Terezie Ledóchowska

Maria Teresia Ledóchowska

6. července, připomínka
Postavení:hraběnka, zakladatelka sdružení
Úmrtí:1922

ŽIVOTOPIS

Narodila se 29. 4. 1863 v Loosdorfu v Dolním Rakousku z významného šlechtického rodu. Její strýc Mieczyslaw Halka Ledóchowski byl biskupem v Hnězdně, bratr Vladimír L. generálním představeným jezuitů, synovec František hodně let působil jako misionář SVD v Argentině.

Hraběnka Marie Terezie Ledóchowska byla rodiči vychována ke zbožnosti. Ve 22 letech se stala dvorní dámou velkovévodkyně toskánské v Solnohradě. U ní slyšela o kardinálu Lavigeriem a dostalo se jí do rukou jeho provolání ke zmírnění bídy černochů. Poznala jeho úsilí o zrušení otroctví a otrokářství i snahy o pokřesťanštění Afriky. Oslovila ji i jeho výzva k literárně činným ženám, aby se zapojily do protiotrokářského hnutí a misijní služby s pomocí pera.

Marie Terezie se tedy ve věku 25 let chopila iniciativy a začala v roce 1888 se zakládáním různých spolků. V polštině a v němčině začala r. 1889 vydávat časopis Ozvěny či "Echo z Afriky" a později "Černoušek". Vydávání těchto misijních časopisů bylo nakonec rozšířeno v překladech do deseti jazyků. Zakládala také tiskárny náboženské literatury a v začátku roku 1894 založila řeholní "Sdružení Petra Clavera pro africké misie" se sliby, které papež Lev XIII. schválil a potvrdil 29. 4. 1894. Marie Terezie prohlásila: "Neznám na světě nic krásnějšího, vznešenějšího a ideálnějšího než přispívat k Boží slávě spoluprací na spáse duší."

Díky její iniciativě bylo za jejího života během 30 let posláno přes 11 milionů franků a mnoho dalších potřeb do misií. Vedle šíření náboženských spisů v Africe podporovala celé dílo přednáškami a modlitbami. Své sdružení vedla až do své smrti ve věku 59 let, kdy svou pozemskou pouť skončila v Římě. Byla nazývána Matkou černých i Matkou misionářů. Pohřbena byla na římském hřbitově Campo Santo. Za blahoslavenou ji 25. 9. 1975 prohlásil papež Pavel VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Goretti (1902); Sisoes (asi 429); Goar (s. VI); Maria Teresia Ledóchowska (1922); Romulus, ep. Fæsulan. (s. inc.); Palladius, ep. Gratianopolitan. (432); Monenna (517); Thomas Alfield (1585); Augustinus Iosephus (Elias); Desgardin, 9 (1794); Susanna Agatha (Maria Rosa); de Loye (1794); Nazaria a Sancta Teresia March Mesa, 6.7. (1943); Cyriaca, virgo et martyr (s. III/IV); Iustus, monachus (s. inc.)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.