Světci k nám hovoří...


sv. Pantán

Pant

7. července, připomínka
Úmrtí:s. III

ŽIVOTOPIS

Narodil se na Sicílii ve druhém století. Dosáhl vysokého vzdělání zejména v řecké filozofii a dokonale znal Bibli. Působil v Alexandrii, kde se stal představeným katechetické školy, která pod jeho vedením dosáhla značné prestiže. Klement Alexandrijský ho pro jeho původ a horlivost nazval "sicilskou včelkou".

S hlásáním evangelia v Orientě pokračoval pravděpodobně v Indii a jako další předpoklad bývá uváděna Etiopie. Zemřel v pokoji za císaře Antonína Caracally, asi r. 216.

V umění je svatý Pantán zobrazován na kazatelně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Willibaldus (787); Pant (s. III); Benedictus Pp XI (1304); Petrus To Rot (1945); Maria Romero Meneses, virgo (1977); (695); Hedda (706); Oda, ep. Urgellen. (1122); Oddinus Barotti (1400); Rogerius Dickinson, Radulphus Milner et Laurentius Humphrey* (1591); Ioannes Iosephus Juge de Saint-Martin (1794); Iphigenia a Sancto Matth (Francisca Maria Suzanna); de Gaillard de la Vald (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.