Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Petr To Rot

Petrus To Rot

7. července, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1945

ŽIVOTOPIS

Pochází z osady Rakunai na exotickém ostrově Nová Británie, patřící dnes k Papua-Nová Guinea, kde se narodil r. 1912. Jeho rodiče patřili k prvním osadníkům ostrova a podíleli se na založení místní církve. Katoličtí misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova přišli na ostrov poprvé v r. 1882, ale angličtí metodisté se objevili už o 10 let dříve.

Angelo To Puia, který byl otcem Petra To Rot, byl přes 40 let náčelníkem osady a rozhodl se pro katolickou církev. Požádal misionáře o křest většiny domorodých obyvatel. Syn Petr si pod vedením kněze Emilia Jacobi zvolil duchovní službu, ale ovlivněn názorem vlastního otce se pak nepovažoval se za hodna stát knězem. Stal se proto v rodné obci katechetou. Vedl společenství věřících a citlivě ukazoval, že evangelium je lékem na všechny problémy života.

V roce 1936 se oženil a měl tři děti, z nichž poslední se narodilo až po jeho smrti. Japonská okupace ostrova v r. 1942 narušila poklidný život věřících obyvatel. Zahraniční misionáři byli pozatýkáni a uvězněni v koncentračních táborech. Petr převzal odpovědnost za místní církev a horlivě dál působil jako katecheta, uděloval křest, asistoval při svatbách, četl Boží slovo a jako akolyta roznášel eucharistii. Pomáhal chudým a zejména nemocným.

Japonci zakázali křesťanství a nařídili návrat k původnímu náboženství spojenému s polygamií. Petr byl za svou aktivitu zatčen a pro odmítnutí zříci se víry uvězněn. Své utrpení nabídl za ty místní katolíky, kteří porušili manželský slib a vzdávali se víry.

Petr manželce při její návštěvě ve vězení řekl, že cítí blížící se konec a že ho dozorci chtějí připravit o život. V červenci 1945 pak jeden z dozorců přišel k Petrovi v přestrojení za lékaře, dal Petrovi vypít neznámu tekutinu a vpíchl mu injekci. Tomu se hned udělalo zle, načež mu byl zacpán nos i ústa. Svědky jeho bolestné smrti bylo několik spoluvězňů. Druhý den prohlásili, že zemřel přirozenou smrtí a zfalšovali úmrtní list. Zpráva o hrdinném Petrově životě a smrti se brzy rozšířila za hranice ostrova a začal být označován mučeníkem pro víru.

Papež Jan Pavel II. při své apoštolské cestě na ostrov Papua - Nová Guinea ho prohlásil 17. 1. za blahoslaveného.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Willibaldus (787); Pant (s. III); Benedictus Pp XI (1304); Petrus To Rot (1945); Maria Romero Meneses, virgo (1977); (695); Hedda (706); Oda, ep. Urgellen. (1122); Oddinus Barotti (1400); Rogerius Dickinson, Radulphus Milner et Laurentius Humphrey* (1591); Ioannes Iosephus Juge de Saint-Martin (1794); Iphigenia a Sancto Matth (Francisca Maria Suzanna); de Gaillard de la Vald (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.