Světci k nám hovoří...


sv. František Fernandez de Capillas a mučedníci v Číně

Franciscus Fernández de Capillas, passio: 15.1.

9. července, připomínka
Postavení:misionář a mučedník
Úmrtí:1648

ŽIVOTOPIS

Dnešní den nejpřednější místa zaujímají památky svatých mučedníků v Číně. Papež Jan Pavel II. jich 1. 10. 2000 kanonizoval 120 a mezi nimi byl jako první zavražděn František Fernandez de Capillas. Martyrologium je všechny uvádí s vyzdvihnutím jmen Augustin Zhao Rong a Petr Sans. Pro přehled o všech těchto mučednících v Číně a počátcích misií je zde na začátek uvedena základní informace a životopis prvního mučedníka.

Následovat bude dvojice v martyrologiu stavěná do čela skupiny. Po ní čínští mučedníci od let 1814 po 1862. Dále největší skupiny za boxerského povstání z roku 1900, v čele kněží. Za nimi františkánští mučedníci ze Shanxi v čele s biskupem Řehořem Grassi a se skupinou sester misionářek. Alois Versiglia a Kalixt Caravario umučeni v r. 1930 skupinu 120 kanonizovaných ukončí. Jde o množství jmen uváděných ve skupinách, proto se mimo hlavních představitelů neopakují v závěrečném indexu.

DĚJINY KŘESŤANSTVÍ V ČÍNĚ A PRONÁSLEDOVÁNÍ

V roce 1610 bylo v Číně již asi 2500 křesťanů. První poznatky o křesťanství tam zanesli r. 781 syrští mniši, avšak jeho podoba obsahovala nestoriánský blud s popřením božskolidské přirozenosti Krista. Za 60 let začalo první pronásledování, které během 43 let v Číně křesťansví vyhladilo. Znovu, a to už v čisté podobě je tam donesli až ve 13. stol, františkáni. První apoštol Číny, Pico de Montecorvino, přišel do Chambaliku, nynějšího Pekingu v r. 1294 a působil tam jako věrozvěst 34 let. V roce 1368 dynastie Ming uzavřela Čínu před cizinci a bez misionářů křesťanská společenství zanikala. V roce 1638 se jednalo o 38 000 křesťanů. Jejich počet během 26 let vzrostl téměř na 250 000 díky františkánským i dominikánským misionářům.

Menší pronásledování přerostla ve velké koncem 17. století. Značnou roli hrál "obřadový boj". Ten v roce 1707 zostřili nejvyšší církevní autority zákazem přizpůsobovat církevní obřady čínským zvykům. Situace se začala lepšit r. 1842 díky smlouvě s Angličany o přístavech a dalšího uvolňování dosáhli Francouzi v letech 1844-1846.

František Fernandez de Capillas se stal v Číně prvním mučedníkem. Narodil se 14. 8. 1607 v Baquerin v Kastilii ve Španělsku. V 17 letech vstoupil do dominikánského kláštera ve Valladolid. Po teologickém studiu byl v roce 1632 poslán jako jáhen na Filipíny. Asi po roce přijal kněžské svěcení. Působil v Babuerin (Nordluzon) a později jako vikář v Cayagan. Od r. 1642 pokračoval jako misionář ve Fukien na severozápadě Číny. Za pronásledování úspěšně působil v Shouning a Muyong. Asi ve Fogan nebo cestou odtud byl 12. 11. 1647 zatčen a za obracení na víru uvězněn a mučen na skřipci i krutým bičováním. Také mu mezi třemi špalky drtili kosti nohou. Po mučení sdílel s odsouzenými k smrti temnou kobku. Pro svou věrnost Kristu a Církvi zemřel jako první mučedník v Číně 15. 1. 1648 useknutím hlavy. Jeho spolubratr García získal prý později jeho lebku, která je uchovávána ve španělském Valladolidu. František Fernández byl blahořečen 2. 5. 1909 papežem Piem X.

Kromě Františka Fernándeze a Petra Sanse byli v témže století umučeni dominikánští španělští misionáři: František Serrano, Jáchym Royo, Jan Alcober a František Díaz del Rincón, kteří byli zabiti 28. 10. 1748 a patří ke společně kanonizovaným.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Veronica Giuliani (1727); Franciscus Fernández de Capillas, passio: 15.1. (1648); Augustinus Zhao Rong, Petrus Sans i Jordá et CXVIII socii (1648-1930); Franciscus Régis Clet, passio: 18.2., (1820) Petrus Liu Wenyuan, passio: 17.5., (1834) et alius (1814 až 1862); Leo Ignatius Mangin et Paulus Denn, passio: 20.7. 1900; Remigius Isoré et Modestus Andlauer, passio: 19.6. 1900 (1900); Gregorius Grassi, Franciscus Fogolla et XXIV socii (9.7. 1900); Maria Adolphina (Anna Catharina) Dierk, Maria a Pace (Maria Anna) Giuliani, Maria Ermellina a Iesu (Irma) Grivot, Maria Amandina (Paulina) Jeuris, Maria a Sancta Natalia (Ioanna Maria) Kerguin, Maria a Sancto Iusto (Anna Francisca) Moreau, Maria Clara (Clelia) Nanetti, (1900) (9.7. 1900); Aloysius Versiglia et Callistus Caravario, memoria: 9.7.; passio: 25.2. (1930); martyres Gorcomienses: Mikuláš Pieck, Hieronymus de Weert, Theodoricus van der Eem, Nicasius de Heeze, Willehadus de Dania, Godefridus Coart de Melveren, Antonius d'Hoornaert, Antonius de Weert, Franciscus de Roye, Petrus van der Slagmolen d'Assche, Cornelius de Wijk bij Duurstede, Ioannes Lenaerts, Ioannes Coloniensis, Adrianus ďHilvarenbeek, Iacobus Lacops, Leonardus Vechel, Nicolaus Poppel, Godefridus van Duynen, Andreas Wouters (1572); Ioanna Scopelli (1491); Paulina a Corde Iesu Agonizante (Amabilis); Wisenteiner (1942); Fidelis Chijnacki (1942); Antoninus Fantosati et Iosephus Maria Gambaro, passio: 7.7., (1900); C (1900); Hadrianus Fortescue (1539); Melania et María Anna Magdalena de Guilhermier et Maria Anna Margarita ab Angelis de Rocher (1794); Nicasius de Heeze (1572); Maria a Iesu Crucifixo Petkovi, virgo (1966)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.