Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Augustin Zhao Rong a Petr Sans i Jordá se 118ti druhy

Augustinus Zhao Rong, Petrus Sans i Jordá et CXVIII socii

9. července, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1648-1930

ŽIVOTOPIS

K těmto mučedníkům patří předchozí František Fernandez de Capillas, včetně čtyř dominikánských misionářů, s úvodní informací k celé skupině 120 mučedníků.

Ostatní jsou uvedeni v následných pěti oddílech (pořadí 4-8). Všichni byli společně svatořečeni 1. 10. 2000.

Kněz Augustin Zhao Rong, byl umučen 21. 3. 1815.

Petr Sans i Jordá umučený 26. 5. 1747. Narodil se 1. 9. 1680 v Ascu ve Španělsku a při křtu dostal jméno Josef. V 17 letech vstoupil do dominikánského řádu a přijal jméno Petr. Po kněžském svěcení v roce 1704 působil po 4 roky v klášteře v Zaragoze. Ve 32 letech si podal žádost o odchod do misií na Dálném Východě.. Společně s bratrem Jáchymem Royo v roce 1712 vycestovali na Filipíny. Na zastávce v Hospici sv. Gabriela v Manile se Petr Sans učil čínsky a seznamoval se s místní mentalitou. Pak jeho působištěm byla provincie Fu-tien, kde se snažil o obnovu a rozšíření třetího řádu sv. Dominika. Časem kolem sebe shromáždil 70 laiků, kteří se podíleli na misijní činnosti.

Petr Sanz získal mezi domorodci respekt a uznání. V roce 1716 se stal zástupcem provinciála a dostal na starost všechny misionáře v oblasti.

V Číně po smrti císaře Kchang-siho, který křesťanskému náboženství nebránil, vypuklo roku 1723 v provincii Fu-ťien pronásledování věřících katolíků. V té těžké době Petr Sanz povýšil na pomocného biskupa s právem nástupnictví. Po vysvěcení se ale s dalšími misionáři musel stáhnout do Macaa, ale už roku 1738 se vrátil do Fu-tien a obnovoval společenství, povzbuzoval Božím slovem, uděloval svátosti a pomáhal chudým. Přitom se musel stále skrývat. Představené na Filipínách prosil o pomoc se zajištěním výchovy domorodých mladých kněží, jejichž pohyb by v Číně nebyl tak obtížný.

Přes všechnu opatrnost byl biskup Petr v roce 1746 zatčen a uvězněn. S ním byli uvězněni i další dominikánští kněží: František Serrano, Jáchym Royo, Jan Alcober a František Díaz del Rincón. Do vězení se s nimi dostalo i více laiků, kteří jim pomáhali. Soudní proces začal 22. 11. a po šesti měsících byl v Pekingu odsouzen k smrti a popraven 26. 5. 1748. Ostatní dominikánští spoluvězni čekali na smrt udušením ještě do 28.října. Vykoupené ostatky mučedníků byly odvezeny na Filipíny a uloženy v kostele sv. Dominika v Manile.

Blahořečen byl papežem Lvem XIII. 6. 1. 1893 a kanonizován (ve společenství 120 mučedníků zavražděných v Číně) 1. 10. 2000 papežem Janem Pavlem II.

V martyrologiu je uveden i ve společnosti Jáchyma Royo umučeného 28. 10. 1748.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Veronica Giuliani (1727); Franciscus Fernández de Capillas, passio: 15.1. (1648); Augustinus Zhao Rong, Petrus Sans i Jordá et CXVIII socii (1648-1930); Franciscus Régis Clet, passio: 18.2., (1820) Petrus Liu Wenyuan, passio: 17.5., (1834) et alius (1814 až 1862); Leo Ignatius Mangin et Paulus Denn, passio: 20.7. 1900; Remigius Isoré et Modestus Andlauer, passio: 19.6. 1900 (1900); Gregorius Grassi, Franciscus Fogolla et XXIV socii (9.7. 1900); Maria Adolphina (Anna Catharina) Dierk, Maria a Pace (Maria Anna) Giuliani, Maria Ermellina a Iesu (Irma) Grivot, Maria Amandina (Paulina) Jeuris, Maria a Sancta Natalia (Ioanna Maria) Kerguin, Maria a Sancto Iusto (Anna Francisca) Moreau, Maria Clara (Clelia) Nanetti, (1900) (9.7. 1900); Aloysius Versiglia et Callistus Caravario, memoria: 9.7.; passio: 25.2. (1930); martyres Gorcomienses: Mikuláš Pieck, Hieronymus de Weert, Theodoricus van der Eem, Nicasius de Heeze, Willehadus de Dania, Godefridus Coart de Melveren, Antonius d'Hoornaert, Antonius de Weert, Franciscus de Roye, Petrus van der Slagmolen d'Assche, Cornelius de Wijk bij Duurstede, Ioannes Lenaerts, Ioannes Coloniensis, Adrianus ďHilvarenbeek, Iacobus Lacops, Leonardus Vechel, Nicolaus Poppel, Godefridus van Duynen, Andreas Wouters (1572); Ioanna Scopelli (1491); Paulina a Corde Iesu Agonizante (Amabilis); Wisenteiner (1942); Fidelis Chijnacki (1942); Antoninus Fantosati et Iosephus Maria Gambaro, passio: 7.7., (1900); C (1900); Hadrianus Fortescue (1539); Melania et María Anna Magdalena de Guilhermier et Maria Anna Margarita ab Angelis de Rocher (1794); Nicasius de Heeze (1572); Maria a Iesu Crucifixo Petkovi, virgo (1966)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.