Světci k nám hovoří...


sv. mučedníci z doby Boxerského povstání v Číně; Lev Mangin a Pavel Denn; Remigius Isoré a Modest Andlauer

Leo Ignatius Mangin et Paulus Denn, passio: 20.7. 1900; Remigius Isoré et Modestus Andlauer, passio: 19.6. 1900

9. července, připomínka
Postavení:kněží, mučedníci
Úmrtí:1900

ŽIVOTOPIS

MUČEDNÍCI Z DOBY BOXERSKÉHO POVSTÁNÍ V ČÍNĚ

Lev Mangin - Narodil se 30. 7. 1857 ve Verně, poblíž Metz ve Francii. Po střední škole, v 18 letech vstoupil 5. 11. 1875 do jezuitského řádu v St. Acheul. Po dvou letech noviciátu začal studovat filozofii v Louvaine, na dnešním území Belgie.

Do Číny byl provinciálem poslán v září 1882. Bylo mu 25 let a ještě čtyři roky dostudovával teologii a zároveň se učil čínsky. Kněžské svěcení přijal 31. 7. 1886 a vedle duchovně-pastýřské čiinnosti mu byly svěřeny i administrativní úkoly v misiích KuČang, HoKieuFu a KingČeu. Vykonával je po dobu necelých 14 let.

V roce 1899 začaly útoky ozbrojených skupin na misijní stanice. Na svědomí je mělo hnutí proti cizincům, zejména křesťanskému duchovenstvu. Jednalo se o tzv. "boxerské povstání". Podporovala je i císařovna TzeHsi a na útocích prý měly účast i některé vojenské císařské oddíly.

Pronásledování se ze Shandongu rozšířilo do Shanxi a do Hunanu, a zasáhlo také jihovýchodní Tcheli, tedy Apoštolský vikariát Xianxian, svěřený jezuitům. Usmrcení křesťané se počítali na tisíce..

Otec Lev Mangin působil z Tchou-Kia-ho (ČuKiaho), obce zřejmě nepříliš daleké od misijní stanice Ui, kde v ranních hodinách dne 19. 6. podlehli útoku boxérů dva spolubratři kněží Remigius Isoré a Modest Andlauer. Křesťané z misijních stanic v okolí, v přibližném počtu tří tisíc, se pak utíkali pod ochranu Tchou-Kia-ho, která byla opevněná. Lev Mangin tam povolal i spolubrata Pavla Denna.

Boxéři na tuto křesťanskou obec podnikli neúspěšný útok 15. 7., k dalšímu útoku o tři dny později si povolali vojenskou posilu. To se již křesťané neubránili. Když bylo zdoláno opevnění, asi tisíc jich bylo v kostele, kde po společných kajících modlitbách, kněží od oltáře udělovali rozhřešení. Útočníci vtrhli do plného kostela s výzvou, aby kostel opustil kdo se zříká dobrovolně víry. Několik takových se pak u vchodu objevilo. Prvním cílem střelby byli kněží a ozbrojenci zároveň začali pomocí hořících otýpek zapalovat vnitřek kostela a střechu. Ta se nakonec zřítila na umírající křesťany. K této hromadné mučednické smrti došlo 20. 7. 1900.

Pavel Denn, který byl zastřelen se Lvem Manginem, se narodil 1. 4. 1847 v městě Lille. Po vychození školy začal pracovat v jedné bance a volný čas trávil apoštolátem mezi mladými dělníky a dalšími zaměstnanci. Ve 25 letech, 6. 7. 1872 vstoupil do jezuitského řádu. Do Číny byl poslán už v září téhož roku a dokončil tam noviciát a po studiích přijal kněžské svěcení 19. 12. 1880. Čtyři roky působil jako misionář a pak byl osm let profesorem, prefektem a nakonec rektorem jezuitské školy v městě Čangkia-čoang. Dále pracoval jako misionář v okrese Ku-ceng, odkud byl povolán v r. 1900 za Lvem Manginem do Tchou-Kia-ho.

Po smrti mučedníků se s obnovou kostela v Tchou-Kia-ho začalo až po 15 měsících a jejich ohořelé ostatky v něm pochovali. Čtyři misionáře a dalších 52 horlivých laiků usmrcených za boxerského povstání blahořečil papež Pius XII. 17. 4. 1955 a papež Jan Pavel II. je kanonizoval 1. 10. 2000 s 68 dalšími umučenými v Číně.

Zmínění kněží TJ, kteří již byli zabiti 19. 6. Remigius Isoré a Modest Andlauer pocházeli jeden z Flámska a druhý z Alsaska, z historického území při hranicích Francie s Německem.

Remigius Isoré se narodil 22. 4. 1852 ve flámské obci Bambeque. Studoval teologii, aby se stal diecézním knězem. Ale hned po dostudování se rozhodl pro vstup do jezuitského řádu v r. 1875. Po sedmileté formaci byl poslán do čínských misií a kněžské svěcení mu bylo uděleno až po dalším doplňovacím vzdělání v teologii i v čínštině, 31. 7. 1886. Několik let působil v Čangkiačoangu. Pak vyučoval v Ui a odtud dostal na starost výpomoc v misijní pobočce, vzdálené 40 km. Za povstání měl práci v misijním centru a z důvodu ohrožení svěřené misie přišel do Ui, kde ho čekala mučednická smrt.

Modest Andlauer, narozený 22. 5. 1847 v alsaském Rosheim, vstoupil do jezuitského řádu v r. 1872. Vynikal pokorou a zbožností. Do čínských misií se dostal po deseti letech a jako misijní kněz působil v Ui. Tam za ním přišel spolubratr Remigius Isoré v době, kdy se na misijní stanici chystali boxeři. Pro vážnost situace se celou noc z 18. na 19. 7. modlili v kostele. V ranních hodinách byli přepadeni boxery a ubiti kamením. Nakonec jim usekli hlavy a připevnili je na bránu, kterou se vcházelo do obce.

Jména těch 52 čínských mučedníků z července 1900 jsou:

Maria Zhu nata Wu, kolem 50 let, Petr Zhu Rixin, 19 let, Jan Křtitel Zhu Wurui, 17 let, Maria Fu Guilin, 37 let, Barbara Cui nata Lian, 51 let, Josef MaTaishun, 60 let, Lucia Wang Cheng, 18 let, Maria Fan Kun, 16 let, Maria Chi Yu, 15 let, Maria Zheng Xu, 11 let, Maria Du nata Zhao, 51 let, Maddalena Du Fengju, 19 let, Maria Du nata Tian, 42 let, Pavel Wu Anjyu, 62 let, Jan Křtitel Wu Mantang, 17 let, Pavel Wu Wanshu, 16 let, Raimondo Li Quanzhen, 59 let, Petr Quanhui, 63 let, Petr Zhao Mingzhen, 61 let, Jan Křtitel Zhao Mingxi, 56 let, Teresa Chen Tinjieh, 25 let, Rosa Chen Aijieh, 22 let, Petr Wang Zuolung, 58 let, Maria Guo nata Liz, 65 let, Jan Wu Wenyin, 50 let, Zhang Huailu, 57 let, Marek Ki- T'ien- Siang, 66 let, Anna An nata Xin, 72 let, Maria An nata Guo, 64 let, Anna An nata Jiao, 26 let, Maria An Linghua, 29 let, Pavel Liu Jinde, 79 let, Josef Wang Kuiju, 37 let, Jan Wang Kuixin, 25 let, Teresa Zhang nata He, 36 let, Lang nata Yang, 29 let, Pavel Lang Fu, 9 let, Elisabetta Qin, nata Bian, 54 let, Šimon Qin Cunfu, 14 let, Petr Liu Zeyu, 57 let, Anna Wang, 14 let, Josef Wang Yumei, 68 let, Lucia Wang nata Wang, 31 let, Ondřej Wang Tianqing, 9 let, Maria Wang nata je, 49 let, Chi Zhuze, 18 let, Maria Zhao nata Guo, 60 let, Rosa Zhao, 22 let, Maria Zhao, 17 let, Josef Yuang Gengyin, 47 let, Pavel gagát Tingzhu, 61 let, Rosa Fan Hui, 45 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Veronica Giuliani (1727); Franciscus Fernández de Capillas, passio: 15.1. (1648); Augustinus Zhao Rong, Petrus Sans i Jordá et CXVIII socii (1648-1930); Franciscus Régis Clet, passio: 18.2., (1820) Petrus Liu Wenyuan, passio: 17.5., (1834) et alius (1814 až 1862); Leo Ignatius Mangin et Paulus Denn, passio: 20.7. 1900; Remigius Isoré et Modestus Andlauer, passio: 19.6. 1900 (1900); Gregorius Grassi, Franciscus Fogolla et XXIV socii (9.7. 1900); Maria Adolphina (Anna Catharina) Dierk, Maria a Pace (Maria Anna) Giuliani, Maria Ermellina a Iesu (Irma) Grivot, Maria Amandina (Paulina) Jeuris, Maria a Sancta Natalia (Ioanna Maria) Kerguin, Maria a Sancto Iusto (Anna Francisca) Moreau, Maria Clara (Clelia) Nanetti, (1900) (9.7. 1900); Aloysius Versiglia et Callistus Caravario, memoria: 9.7.; passio: 25.2. (1930); martyres Gorcomienses: Mikuláš Pieck, Hieronymus de Weert, Theodoricus van der Eem, Nicasius de Heeze, Willehadus de Dania, Godefridus Coart de Melveren, Antonius d'Hoornaert, Antonius de Weert, Franciscus de Roye, Petrus van der Slagmolen d'Assche, Cornelius de Wijk bij Duurstede, Ioannes Lenaerts, Ioannes Coloniensis, Adrianus ďHilvarenbeek, Iacobus Lacops, Leonardus Vechel, Nicolaus Poppel, Godefridus van Duynen, Andreas Wouters (1572); Ioanna Scopelli (1491); Paulina a Corde Iesu Agonizante (Amabilis); Wisenteiner (1942); Fidelis Chijnacki (1942); Antoninus Fantosati et Iosephus Maria Gambaro, passio: 7.7., (1900); C (1900); Hadrianus Fortescue (1539); Melania et María Anna Magdalena de Guilhermier et Maria Anna Margarita ab Angelis de Rocher (1794); Nicasius de Heeze (1572); Maria a Iesu Crucifixo Petkovi, virgo (1966)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.