Světci k nám hovoří...


sv. Severián a Aquila

Severianus et Aquila, m. in Mauretania

23. ledna, připomínka
Postavení:manželé a mučedníci
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Oba pocházeli ze severní Afriky a stali se křesťanskými manželi, kteří o víře v Krista podávali věrohodné svědectví. Podle starověkých martyrologií, která nejsou uznávána za spolehlivá, měli syna Flora a Severián byl velkorysým dobrodincem. Jméno jeho ženy bylo v tehdejší době dáváno mužům i ženám. Jako s mužským jménem se s ním setkáváme u jiného páru sv. manželů, kteří žili asi o dvě století dříve, a jsou uvedeni už ve skutcích apoštolů i připomínáni 8. 7.

Manželé uváděni k dnešnímu dni žili a byli umučeni v Caesareji v Mauretánii na území dnešního Alžírska. Z nenávisti ke křesťanské víře byli zaživa upáleni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hildephonsus, ep. Toletan (667); Emerentiana (asi s. IV.); Severianus et Aquila, m. in Mauretania (s. III.); Clemens et Agathangelus, m. Ancyræ (s. IV.); Amasius (asi 356); Maimbodus (asi s. VIII.); Andreas Chŏng Hwa-gyŏng (1840); Arnoldus Cyrillus (1937 ); Benedicta Bianchi Porro (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.