Světci k nám hovoří...


sv. Proklus a Hilarion

Proclus et Hilarion, m. Ancyræ

12. července, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. II.

ŽIVOTOPIS

Žili a zemřeli za vlády císaře Trajana v Ancyre v Galatii na dnešním území Turecka. Trajan vydal nařízení k pronásledování křesťanů. Podezřelé osoby byly nuceny požívat maso slavnostně obětované modlám. V Ancrya se podílel na pronásledování správce Maxim.

Proklus, který neoblomně vyznával svou víru v Krista, byl bit a rozdrásaný do krve veden obnažený na popraviště, aby jeho život vyhasl pod střelbou šípů.

Cestou na popravu jej potkal jeho příbuzný Hilarion, který projevil křesťanský soucit s neopominutím povzbuzení. Proto byl jako křesťan hned zajat, úplně vysvlečen, drásán a ve stejný den sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Gualbertus (1073); Proclus et Hilarion, m. Ancyræ (s. II.); Fortunatus et Hermagoras (s. III.); Nabor et Felix (asi 304); Leo, abbas Caven. I (1079); Ioannes Jones (1598); Ludovicus Martinus*( passio: 29.7. 1894) et Zélia Maria Guérin *( passio: 28. 8. 1877) (1877 a 1894); Viventiolus (ca. 523); David Gunston (1541); Matthias Araki et VII socii*: Petrus Arakiyori Chobioye* et Susanna Arakiyori Chobioye*, Ioannes Tanaka*, et Catharina Tanaka*, Ioannes Nagai Naisen*, et Monica Nagai Naisen*, Ludovicus Nagai Naisen (1626); Rosa a Sancto Xaverio (Magdalena Teresia); Tallien, Martha a Bono Angelo (Maria); Cluse, Maria a Sancto Henrico (Margarita Eleonora); de Justamond et Ioanna Maria a Sancto Bernardo de Romillon (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.