Světci k nám hovoří...


sv. Lev

Leo, abbas Caven. I

12. července, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:1079

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 900 v Lucce v severní Itálii. Odešel až k Salernu, kde byl žákem pozdějšího světce, poustevníka Alferia. Ten po založení benediktinského kláštera v La Cava se stal prvním opatem a Lev mnichem. Lev vynikal ve ctnostech i síle a velké porozumění měl pro chudé. V lese pracoval jako dřevorubec a výtěžek ze dřeva prodaného ve městě rozdával chudým. Asi v 60 letech se stal ve svém klášteře opatem. Jím vychovávaný Petr byl po něm zvolen čtvrtým opatem.

Opat Lev byl pohřben do jeskyně Arsicia. Jeho kult potvrdil 21. 12. 1893 papež Lev XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Gualbertus (1073); Proclus et Hilarion, m. Ancyræ (s. II.); Fortunatus et Hermagoras (s. III.); Nabor et Felix (asi 304); Leo, abbas Caven. I (1079); Ioannes Jones (1598); Ludovicus Martinus*( passio: 29.7. 1894) et Zélia Maria Guérin *( passio: 28. 8. 1877) (1877 a 1894); Viventiolus (ca. 523); David Gunston (1541); Matthias Araki et VII socii*: Petrus Arakiyori Chobioye* et Susanna Arakiyori Chobioye*, Ioannes Tanaka*, et Catharina Tanaka*, Ioannes Nagai Naisen*, et Monica Nagai Naisen*, Ludovicus Nagai Naisen (1626); Rosa a Sancto Xaverio (Magdalena Teresia); Tallien, Martha a Bono Angelo (Maria); Cluse, Maria a Sancto Henrico (Margarita Eleonora); de Justamond et Ioanna Maria a Sancto Bernardo de Romillon (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.