Světci k nám hovoří...


sv. Jan Jones

Ioannes Jones

12. července, připomínka
Postavení:kněz a mučedník OFM
Úmrtí:1598

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Clynog Fawr v Carnarvonshire, ve velšské zbožné rodině. Vstoupil do františkánského kláštera v Greenwich. Po jeho rozpuštění v roce 1559 odcestoval lodí z Anglie do Francie za účelem studia. Po více letech přišel do Říma a zůstal delší dobu v klášteře v Ara Coeli.

V roce 1591 se jako řádový kněz začal zajímat o možnost účastnit se misií v rodné Anglii. Následujícího roku si vyžádal povolení představeného a na cestu přijal zvláštní požehnání s doporučením od Klementa VIII. V Londýně nějaký čas bydlel v domě otce Jana Gerarda pro misijní kněze. Pak působil v různých částech země a byl znám jako otec Buckley a zvolen řádovým provinciálem. V roce 1596 byl zatčen a krutě mučen. Ve vězení trpěl téměř dva roky s překvapující statečností. Soud s ním se konal 3. 7. 1598 a protože byl knězem, který se vrátil z Říma, byl odsouzen jako velezrádce k pověšení, tažení a rozčtvrcení.

Poprava ve Southwarku byla stanovena na 12. 7. ráno. Popravčí prý musel velmi brzy vstávat a proto si prý zapomněl lana a Jan Jones čekání na popravišti využil ještě na promluvu ke shromážděným divákům. Mimo jiné jim vysvětlil, že bude zavražděný pro víru, nikoli pro neloajálnost vůči zemi.

Když byla na něm vykonána obvyklá zvěrstva, části jeho roztrhaného těla, upevněné na tyčích, umístili u cest na Newington a Lambeth. Mladí katolíci je pak sňali. Ostatky se dostaly do Pontoise ve Francii.

Jan Jones je jedním ze 40 mučedníků v Anglii a Walesu. Blahořečený byl v r. 1929 papežem Piem XI. a kanonizovaný 25. 10. 1970 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Gualbertus (1073); Proclus et Hilarion, m. Ancyræ (s. II.); Fortunatus et Hermagoras (s. III.); Nabor et Felix (asi 304); Leo, abbas Caven. I (1079); Ioannes Jones (1598); Ludovicus Martinus*( passio: 29.7. 1894) et Zélia Maria Guérin *( passio: 28. 8. 1877) (1877 a 1894); Viventiolus (ca. 523); David Gunston (1541); Matthias Araki et VII socii*: Petrus Arakiyori Chobioye* et Susanna Arakiyori Chobioye*, Ioannes Tanaka*, et Catharina Tanaka*, Ioannes Nagai Naisen*, et Monica Nagai Naisen*, Ludovicus Nagai Naisen (1626); Rosa a Sancto Xaverio (Magdalena Teresia); Tallien, Martha a Bono Angelo (Maria); Cluse, Maria a Sancto Henrico (Margarita Eleonora); de Justamond et Ioanna Maria a Sancto Bernardo de Romillon (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.