Světci k nám hovoří...


blah. Matěj Araki a 7 druhů

Matthias Araki et VII socii*: Petrus Arakiyori Chobioye* et Susanna Arakiyori Chobioye*, Ioannes Tanaka*, et Catharina Tanaka*, Ioannes Nagai Naisen*, et Monica Nagai Naisen*, Ludovicus Nagai Naisen

12. července, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1626

ŽIVOTOPIS

Dnes si připomínáme další skupinu osmi mučedníků z Nagasaki v Japonsku, kteří rovněž zemřeli r. 1626 a většinou pomáhali Františku Pacheco, který je s umučenými spolubratry připomínán před necelými třemi týdny 20. 6., v den mučednické smrti.

V čele dnešní skupiny je Matěj Araki, bratr Macia Araki, který byl umučen o 4 dny dříve v japonské Shimabáre a jeho ostatky pak byly společně s bratrem spáleny. Oba jsou svým působením spojováni s Františkem Pacheco.

Skupina pokračuje manžely Petrem Arakiyori Chobioye a Zuzanou Arakiyori Chobioye. Zatčeni byli už v prosinci 1625, když v jejich domě byl dopaden kněz František Pacheco potom, co tam jistý odpadlík dovedl vojáky. Následovalo jejich nelidské věznění. Pro Petra a další bratry byla stanovena smrt pozvolným ohněm. Zuzana a další ženy byly současně sťaté.

Jednalo se o další manželské páry Jana Tanaka a Kateřinu Tanaka; Jana Nagai Naisen s Monikou Nagai Naisen a jejich synem Ludvíkem, kterému bylo teprve 7 let a popravili ho společně se ženami.

Všechny společně blahořečil v červenci 1867 papež Pius IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Gualbertus (1073); Proclus et Hilarion, m. Ancyræ (s. II.); Fortunatus et Hermagoras (s. III.); Nabor et Felix (asi 304); Leo, abbas Caven. I (1079); Ioannes Jones (1598); Ludovicus Martinus*( passio: 29.7. 1894) et Zélia Maria Guérin *( passio: 28. 8. 1877) (1877 a 1894); Viventiolus (ca. 523); David Gunston (1541); Matthias Araki et VII socii*: Petrus Arakiyori Chobioye* et Susanna Arakiyori Chobioye*, Ioannes Tanaka*, et Catharina Tanaka*, Ioannes Nagai Naisen*, et Monica Nagai Naisen*, Ludovicus Nagai Naisen (1626); Rosa a Sancto Xaverio (Magdalena Teresia); Tallien, Martha a Bono Angelo (Maria); Cluse, Maria a Sancto Henrico (Margarita Eleonora); de Justamond et Ioanna Maria a Sancto Bernardo de Romillon (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.