Světci k nám hovoří...


blah. Angelína de Marsciano

Angelina de Marsciano

14. července, připomínka
Postavení:zakladatelka františkánské větve TOR
Úmrtí:1435
Atributy:františkánka, model kostela nebo kláštera, svitek spisu

ŽIVOTOPIS

Narodila se v roce 1377 na zámku Marsciano u Orvieto v Itálii, matce hraběcího původu. Kolem 13 let se rozhodla pro zachování panenství a zasvěcený život. Po smrti matky se musela v 16 letech na přání otce provdat za hraběte, ale s manželem se od počátku dohodla na zdrženlivém soužití v trvalém odříkání. V roce 1397 ovdověla, shromažďovala kolem sebe podobně smýšlející ženy se zájmem o řeholní život. Je označována za zakladatelku františkánské větve řeholních terciářek společného života. Společný dům měly ve Folignu a jejich společenství udělil potvrzení papež Martin V. Angelina pak ještě založila s toutéž řeholí 20 dalších klášterů. Jako představená se dožila 58 let. Pohřbená byla ve františkánském kostele ve Folignu.

V březnu 1825 ji blahořečil papež Lev XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Camillus de Lellis (1614); Hroznata (1217); Madelgarius seu Vincentius (asi 677); Franciscus Solano (1610); Angelina de Marsciano (1435); Gaspar de Bono 74 (1604); Ghebre Michael (1855); Optatianus (s. V); Marchelmus (ca. 775); Bonifatius, ep. Cantuarien. (1270); Tuscana (1343/1344); Richardus Langhorne (1679); Marianus a Iesu Euse Hoyos (1926)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.