Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Ghebre Michael

Ghebre Michael

14. července, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1855

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1788 v Mertule Mariam v Etiopii. V dětství pásl ovce a pak 11 let studoval v Habeši. Místní koptská církev, do níž patřil, zůstávala prý téměř na úrovni V. století, kdy monofysitské učení potlačilo pravou nauku šířenou sv. Frumenciem. Ghebre Michael hledal správnou cestu. Byl v Římě ve společnosti katolického misionáře Justina Jacobise (s památkou 31. 7.) a po zbavení se všech předsudků přestoupil ke katolické církvi.

S Justinem Jacobisem údajně putoval i do Jeruzaléma a navštívili Egypt. Pak se s ním vrátil do Etiopie, kde za pomoci tohoto italského biskupa, po vysvěcení na kněze, se s velkou horlivostí zapojil do obracení svého lidu ke katolicismu. Sepsal pro něj katechismus a slovník v etiopském jazyce. Skupinu kleriků připravoval ke kněžství. Založil kolej Neposkvrněné P.M. Mezi obrácenými byli i zbožní mniši. Slibný začátek cesty k návratu země do římskokatolické církve však ztroskotal, když se politická moc postavila na stranu zatvrzelých domácích koptských nepřátel. Začalo pronásledování římskokatolických duchovních, Ghebre Michael byl zajat, vězněn a při mučení oslepen. Oslaben krutým zacházením na počátku epidemie cholery zemřel.

Blahořečený byl 3. 10. 1926 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Camillus de Lellis (1614); Hroznata (1217); Madelgarius seu Vincentius (asi 677); Franciscus Solano (1610); Angelina de Marsciano (1435); Gaspar de Bono 74 (1604); Ghebre Michael (1855); Optatianus (s. V); Marchelmus (ca. 775); Bonifatius, ep. Cantuarien. (1270); Tuscana (1343/1344); Richardus Langhorne (1679); Marianus a Iesu Euse Hoyos (1926)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.