Světci k nám hovoří...


sv. Felix

Felix, ep. Thibiucen.

15. července, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:303

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze severní Afriky. V městě Thibiuce (pozdějším Zoustino) se stal horlivým biskupem, který nedbal na nařízení Diokleciána, když v prvním ediktu nařizoval zničení všech křesťanských spisů. Biskup Felix odmítl vydat úřadům knihy a když byl proto předveden do Kartága před prokonzula prohlásil: "Lépe budu-li ke spálení vydán já, než aby se tak stalo s Písmem svatým. Je totiž lépe poslouchat Boha než lidi." Pro svůj postoj byl prý odsouzen k upálení v Kartágu. K vykonání rozsudku, ale nedošlo. Místo něj byl dopraven před dalšího soudce. Podle legendy prefekt pretoriánů dal snad Felixe převézt do Venose v Apulii. Martyrologium jen stručně uvádí, že tento thibiucký biskup dostal od Magniliána rozkaz ke spálení knih a pro neuposlechnutí ho prokonzul Anulin nechal stít mečem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bonaventura, ep. Albanen. et doctor Eccl (1274); Felix, ep. Thibiucen. (303); Iacobus, ep. Nisiben. (338); Gumbertus (asi 790); Vladimirus, princeps Russiæ (1015); Bernardus, marchio (1458); Ignatius de Didacus de Andrade, Gundisalvus Henriques, Antonius Soares, Benedictus de Castro, Ioannes Fernandes, duo, Emmanuel Alvares, Franciscus Alvares, Ioannes de Mayorga, Stephanus Zuraire, Alphonsus de B, m. in Brasilia (1570); Pompilius Maria Pirrotti (1766); Anna Maria Javouhey (1851); Eutropius, Zosima et Bonosa (s. inc.); Catulinus et socii (303); Philippus et X socii, mm. Alexandriæ (ca. s. IV); Abudemius (s. IV); Plechelmus (ca. 713); Iosephus, ep. Thessalonicen. (832); Athanasius, ep. Neapolitan. (872); Ansuerus (1066); David, ep. Sveningen. (ca. 1082); Ceslaus (1242); Michael Bernardus Marchand (1794); Antonius Beszta-Borowski (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.