Světci k nám hovoří...


sv. Jakub

Iacobus, ep. Nisiben.

15. července, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:338

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze Sýrie. O jeho prvním životním období mnoho nevíme. Na začátku dospělosti zprvu vedl s Evženem asketický život poustevníka v horách Kurdistánu a stal se mnichem. V roce 309 byl jmenován prvním biskupem v Nisibis (dnešní Nusaybin) v Mezopotámii, na území Turecka. Toto město se brzy stalo významným křesťanským centrem. Jakub byl také duchovním rádcem a učitelem sv. Efréma. V Nisibis vystavěl velkou baziliku a teologickou školu. Starosti mu dělalo ohrožování města perskými útoky a prý se vyznamenal i jako jeho obhájce.Vystupoval proti arianismu a r. 325 se účastnil 1. nicejského koncilu. Zemřel ve svém městě a pohřben byl v basilice. Při odstraňování její zříceniny byl objeven jeho hrob. Jeho ostatky se dnes nachází v Edessa. Ucíván je převážně v Sýrii, na Východě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bonaventura, ep. Albanen. et doctor Eccl (1274); Felix, ep. Thibiucen. (303); Iacobus, ep. Nisiben. (338); Gumbertus (asi 790); Vladimirus, princeps Russiæ (1015); Bernardus, marchio (1458); Ignatius de Didacus de Andrade, Gundisalvus Henriques, Antonius Soares, Benedictus de Castro, Ioannes Fernandes, duo, Emmanuel Alvares, Franciscus Alvares, Ioannes de Mayorga, Stephanus Zuraire, Alphonsus de B, m. in Brasilia (1570); Pompilius Maria Pirrotti (1766); Anna Maria Javouhey (1851); Eutropius, Zosima et Bonosa (s. inc.); Catulinus et socii (303); Philippus et X socii, mm. Alexandriæ (ca. s. IV); Abudemius (s. IV); Plechelmus (ca. 713); Iosephus, ep. Thessalonicen. (832); Athanasius, ep. Neapolitan. (872); Ansuerus (1066); David, ep. Sveningen. (ca. 1082); Ceslaus (1242); Michael Bernardus Marchand (1794); Antonius Beszta-Borowski (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.