Světci k nám hovoří...


sv. Gumbert

Gumbertus

15. července, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:asi 790
Atributy:biskup s berlou a modelem kostela

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtické rodiny v Ansbachu v Bavorsku. Rozhodl se pro řeholní život. Na svém pozemku kolem roku 748 založil benediktinský klášter, ve kterém prý byl až do své smrti opatem. Po smrti biskupa ve Würzburgu, v r. 754 byl vybrán za jeho nástupce, ale ze skromnosti odmítl.V roce 786 daroval klášter Karlu Velikému a od něj nato obdržel určitá privilegia. Císař pak předal klášter würzburgskému biskupství. Gumbert byl pohřben v kostele svého kláštera.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bonaventura, ep. Albanen. et doctor Eccl (1274); Felix, ep. Thibiucen. (303); Iacobus, ep. Nisiben. (338); Gumbertus (asi 790); Vladimirus, princeps Russiæ (1015); Bernardus, marchio (1458); Ignatius de Didacus de Andrade, Gundisalvus Henriques, Antonius Soares, Benedictus de Castro, Ioannes Fernandes, duo, Emmanuel Alvares, Franciscus Alvares, Ioannes de Mayorga, Stephanus Zuraire, Alphonsus de B, m. in Brasilia (1570); Pompilius Maria Pirrotti (1766); Anna Maria Javouhey (1851); Eutropius, Zosima et Bonosa (s. inc.); Catulinus et socii (303); Philippus et X socii, mm. Alexandriæ (ca. s. IV); Abudemius (s. IV); Plechelmus (ca. 713); Iosephus, ep. Thessalonicen. (832); Athanasius, ep. Neapolitan. (872); Ansuerus (1066); David, ep. Sveningen. (ca. 1082); Ceslaus (1242); Michael Bernardus Marchand (1794); Antonius Beszta-Borowski (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.