Světci k nám hovoří...


blah. Bernard

Bernardus, marchio

15. července, připomínka
Postavení:markrabě
Úmrtí:1458
Patron:Badenu, arcidiecéze Freiburg, Moncalieri; mládeže, mužů,

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1428 až 29 v Hohenbadenu u Baden v Německu. Po smrti otce svá územní práva převedl na bratra Karla. Uváděn je rok 1454. Vynikal moudrostí a stal se vyslancem císaře Bedřicha III. V jeho službách ho zastupoval v Německu, Francii a Itálii s pověřením získávat bojovníky pro křížovou výpravu. Slavomír Ravik uvádí v knize světců, že v Piemontsku vstoupil také do františkánského kláštera. V jeho krátkém životě, jak se ale zdá, k takovému kroku nebyl čas. V jiných materiálech používaných při tomto díle nebyla další taková zmínka objevena. Markrabě Bernard označovaný jako II. při jedné služební cestě po Itálii byl postižen infekční nákazou, která mu v Moncalierii jižně od Turína přivodila ve 30 letech smrt. Pohřben byl v tamním kostele Pany Marie Na schodech. Blahořečen byl papežem Klementem XIV. 16. 9. 1769. Proces pro jeho kanonizaci byl zahajován v r. 1958.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bonaventura, ep. Albanen. et doctor Eccl (1274); Felix, ep. Thibiucen. (303); Iacobus, ep. Nisiben. (338); Gumbertus (asi 790); Vladimirus, princeps Russiæ (1015); Bernardus, marchio (1458); Ignatius de Didacus de Andrade, Gundisalvus Henriques, Antonius Soares, Benedictus de Castro, Ioannes Fernandes, duo, Emmanuel Alvares, Franciscus Alvares, Ioannes de Mayorga, Stephanus Zuraire, Alphonsus de B, m. in Brasilia (1570); Pompilius Maria Pirrotti (1766); Anna Maria Javouhey (1851); Eutropius, Zosima et Bonosa (s. inc.); Catulinus et socii (303); Philippus et X socii, mm. Alexandriæ (ca. s. IV); Abudemius (s. IV); Plechelmus (ca. 713); Iosephus, ep. Thessalonicen. (832); Athanasius, ep. Neapolitan. (872); Ansuerus (1066); David, ep. Sveningen. (ca. 1082); Ceslaus (1242); Michael Bernardus Marchand (1794); Antonius Beszta-Borowski (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.