Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Pompilius Pirrotti

Pompilius Maria Pirrotti

15. července, připomínka
Postavení:kněz, řeholník, mystik COp
Úmrtí:1766

ŽIVOTOPIS

Narodil se 29. 9. 1710 v Montecalvo Irpino u Avellina v Itálii. Původně se jmenoval Dominik Pirrotti. Vstoupil do piaristického řádu, v němž přijal jméno Pompilius Maria od sv. Mikuláše. Stal se knězem a po tři desetiletí pracoval v duchovní správě. Úspěšně působil jako nadaný, věhlasný kazatel. Měl charismatické dary, k nimž patřilo i uzdravování a prorokování. Zemřel v Campi Salentina v Itálii.

Blahořečen byl 26. 1. 1890 a svatořečen papežem Piem XI. 19.3 1934.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bonaventura, ep. Albanen. et doctor Eccl (1274); Felix, ep. Thibiucen. (303); Iacobus, ep. Nisiben. (338); Gumbertus (asi 790); Vladimirus, princeps Russiæ (1015); Bernardus, marchio (1458); Ignatius de Didacus de Andrade, Gundisalvus Henriques, Antonius Soares, Benedictus de Castro, Ioannes Fernandes, duo, Emmanuel Alvares, Franciscus Alvares, Ioannes de Mayorga, Stephanus Zuraire, Alphonsus de B, m. in Brasilia (1570); Pompilius Maria Pirrotti (1766); Anna Maria Javouhey (1851); Eutropius, Zosima et Bonosa (s. inc.); Catulinus et socii (303); Philippus et X socii, mm. Alexandriæ (ca. s. IV); Abudemius (s. IV); Plechelmus (ca. 713); Iosephus, ep. Thessalonicen. (832); Athanasius, ep. Neapolitan. (872); Ansuerus (1066); David, ep. Sveningen. (ca. 1082); Ceslaus (1242); Michael Bernardus Marchand (1794); Antonius Beszta-Borowski (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.