Světci k nám hovoří...


sv. Felicián

Felicianus, ep. Fulginaten

24. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 160 v obci Forum Flaminii při okraji dnešního města Foligno v Itálii. Byl žákem pozdějšího papeže Eleuteria, od kterého přijal kněžské svěcení. Po vyšším studiu v Římě odešel jako misionář do oblasti Umbrie. Papež Viktor I. ho v roce 193 ustanovil biskupem pro oblast, ze které pocházel. Vlastní město Foligno údajně vzniklo kolem pohřebiště, které biskup Felicián založil. V tomto kraji působil jako biskup 56 let, údajně do roku 249, a evangelizoval všechna významnější místa v Umbrii. Připomínáno je jeho působení zejména ve Spellu, Bevagně, Assisi, Perugii, Norcii, Plestii, Trevi a Spoletu. Za Deciova pronásledování křesťanů byl uvězněn a mučen. Pro odmítnutí obětovat římským pohanským bohům měl podstoupit smrt v Římě, ale při cestě tam, už poblíž svého města, na následky týrání zemřel. Traduje se, že mimo jiné mučení byl přes pokročilý věk bičován.

Ve Foligno byl pohřben a nad jeho hrobem postaven kostel. Jeho ostatky se v roce 965 dostaly do Mindenu v Německu, odkud byly v říjnu 970 převezeni do Metz v Lotrinsku a až asi v roce 1674 se jejich část vrátila do Foligna.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Sales (1622); Felicianus, ep. Fulginaten (asi s. III.); Babylas (250); Exsuperantius, ep. Cingulen (asi s. V.); Paula Gambara Costa (1515); Gulielmus Ireland et Ioannes Grove (1679); Maria Poussepin (1744); Vincentius Lewoniuk et XII socii (1874); Timotheus Giaccardo (1948)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.