Světci k nám hovoří...


sv. Ravelda, Grimoald a Gondulf

Raineldis, Grimoaldus et Gondulphus

16. července, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 680
Patron:vzývána je o pomoc při nehojících se hnisavých ranách a při oční chorobě

ŽIVOTOPIS

Ravelda pocházela z Barbantska na území Belgie. Legenda uvádí, že byla dcerou lotrinského hraběte Witgera a jeho svaté manželky Amalburgy (Amálie). Jejími sourozenci byl Enebert, pozdější arrasský biskup a sestra Gudula, (světice připomínaná 8. 1.). Uvádí se, že Ravelda vstoupila do kláštera v Lobbes. Pak vykonala pouť do Svaté země a po návratu se usadila v ústraní statku v Saintes u Halle v Hennegavsku. Asi roku 680 přišli statek vydrancovat loupeživí Hunové. Domácí se zavčas rozutekli a s Raveldou zůstal jen klerik Grimoald a kostelník Gondulf. Suroví Hunové si dělali z Raveldy legraci a pak ji mečem zavraždili. Podobně popravili i Grimoalda a Gondulfa. Všichni byli společně uznáni za svaté.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Monte Carmelo ; Helerius (s. VI.); Raineldis, Grimoaldus et Gondulphus (asi 680); Maria Magdalena Postel (1846); Irmengardis (866); Athenogenes (ca. 305); Monulphus et Gondulphus (s. VI/VII); Sisenandus (851); Simon da Costa (1570); Ioannes Sugar et Robertus Grissold (1604); Andreas de Soveral et Dominicus Carvalho (1645); Nicolaus Savouret et Claudius Béguignot (1794); Amata a Iesu (Maria Rosa); de Gordon et VI soci (1794); Dorothea a Corde Mari (1974); Bartholomaeus a Martyribus Fernandes, episcopus (1590)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.