Světci k nám hovoří...


sv. mučedníci ze Scilitan martyres Scilitani

martyres Scilitani (Carthagine): Speratus, Nartzales, Cittinus, Veturius, Felix, Aquilinus, L, m. Scilitan

17. července, připomínka
Úmrtí:180

ŽIVOTOPIS

Pocházeli ze severní Afriky. Bylo jich dvanáct, sedm mužů a pět žen. Protože se stali horlivými křesťany, byli zajati a nakonec v Kartágu vyslýcháni prokonsulem Vigelliem Saturninem. Záznam o jejich umučení se dochoval v latině jako jeden z nejranějších dokumentů toho druhu. Za mluvčího byl uváděn Sperát, který na dotaz po obsahu své mošny doznal, že v ní má "svaté knihy s dopisy spravedlivého muže jménem Pavel". Také po vynesení rozsudku stětí řekl poslední větu i jménem ostatních: "Buď Bohu dík".

Podobně jak tito křesťané ukazovali na marnost snahy odvést je od víry, prohlásili za zbytečné měsíční odklad popravy. Skupinu mužů vedle Speráta tvořili: Aquilín, Citin, Felix, Latancius, Nartzales, Veturius. A skupinu žen: Donáta, Generosa, Januárie, Sekunda a Vescia.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ceslaus /15.7. 1242/ et Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat., /15.8. 1257/ (1242; 1257); Hedwigis de Hungaria (1399); martyres Scilitani (Carthagine): Speratus, Nartzales, Cittinus, Veturius, Felix, Aquilinus, L, m. Scilitan (180); Iusta et Rufina, virgo hispalien (asi 287); Marcellina, virgo mediolanensis (s. IV ex.); Alexius, homo Dei (s. IV.); Ennodius (521); Kenelmus (asi 812); Leo Pp IV. (855); Colmanus, peregrinus (1012); Zoerardus seu Andreas et Benedictus, eremita in Hungaria (asi 1031 a 1034); Teresia a Sancto Augustino (Maria Magdalena Claudina); Lidoine et XV soci (1791); Paulus Petrus Gojdich, episcopus et martyr (1960); Hyacinthus, m. Amastride (ca. s. III); Theodosius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Fredegandus (s. VIII)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.