Světci k nám hovoří...


sv. Marcelína

Marcellina, virgo mediolanensis

17. července, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:s. IV ex.

ŽIVOTOPIS

Pocházela pravděpodobně z Trevíru v Německu Její otec Ambrosius byl císařským místodržitelem v Gallii. Roku 350 zemřel a ovdovělá matka se s dětmi usadila v Římě. Marcelinými bratry byli Ambrož, pozdější milánský biskup a církevní učitel a Satyr, který je řazen též mezi světce.

Marcelína už v mládí žila asketicky s touhou po životě zasvěceném Kristu. O vánočních svátcích v roce 353 přijala ve svatopetrské bazilice z rukou papeže Liberia panenský závoj. Žila pak v oddanosti a věrnosti svému snoubenci Kristu v římském soukromém domě i s matkou a později v Miláně. V obou městech se starala o panny, které chtěly prožívat duchovní život s Kristem. Vedla je k asketickému životu, s připomínáním výkupného Kristova díla a utrpení jeho Matky při položení těla sňatého z kříže na její klín. Marcellina většinu dne i noci trávila v modlitbě, zbožném čtení a rozjímání, prolévajíc často slzy lásky, někdy i pro výčitky svědomí. Zemřela asi r. 398 v Miláně, kde byla pohřbena do krypty baziliky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ceslaus /15.7. 1242/ et Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat., /15.8. 1257/ (1242; 1257); Hedwigis de Hungaria (1399); martyres Scilitani (Carthagine): Speratus, Nartzales, Cittinus, Veturius, Felix, Aquilinus, L, m. Scilitan (180); Iusta et Rufina, virgo hispalien (asi 287); Marcellina, virgo mediolanensis (s. IV ex.); Alexius, homo Dei (s. IV.); Ennodius (521); Kenelmus (asi 812); Leo Pp IV. (855); Colmanus, peregrinus (1012); Zoerardus seu Andreas et Benedictus, eremita in Hungaria (asi 1031 a 1034); Teresia a Sancto Augustino (Maria Magdalena Claudina); Lidoine et XV soci (1791); Paulus Petrus Gojdich, episcopus et martyr (1960); Hyacinthus, m. Amastride (ca. s. III); Theodosius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Fredegandus (s. VIII)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.