Světci k nám hovoří...


sv. Enodius

Ennodius

17. července, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:521

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Arles ve Francii. Získal vyšší vzdělání a měl zálibu ve skládání básní. Výhodně se oženil, ale nabyté bohatství ho svedlo k lehkomyslnému a hříšnému životu. Teprve v nemoci se obrátil k Bohu a pak po dohodě s manželkou oba nastoupili duchovní cestu. Ona se stala řeholnicí a on jáhnem u pavijského biskupa Epifana. Enodius se po něm stal biskupem a vešel ve známost jako obhájce práv římského Stolce. Na žádost papeže byl dvakrát jednat s řeckým císařem v Cařihradě proti podporování bludu eutychiánů, neměl však potřebný úspěch. Jemu je také jako prvnímu přičítáno pojmenování papeže "Papa" - "Otec".

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ceslaus /15.7. 1242/ et Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat., /15.8. 1257/ (1242; 1257); Hedwigis de Hungaria (1399); martyres Scilitani (Carthagine): Speratus, Nartzales, Cittinus, Veturius, Felix, Aquilinus, L, m. Scilitan (180); Iusta et Rufina, virgo hispalien (asi 287); Marcellina, virgo mediolanensis (s. IV ex.); Alexius, homo Dei (s. IV.); Ennodius (521); Kenelmus (asi 812); Leo Pp IV. (855); Colmanus, peregrinus (1012); Zoerardus seu Andreas et Benedictus, eremita in Hungaria (asi 1031 a 1034); Teresia a Sancto Augustino (Maria Magdalena Claudina); Lidoine et XV soci (1791); Paulus Petrus Gojdich, episcopus et martyr (1960); Hyacinthus, m. Amastride (ca. s. III); Theodosius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Fredegandus (s. VIII)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.