Světci k nám hovoří...


sv. Exuperancius

Exsuperantius, ep. Cingulen

24. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi s. V.

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku v 400 v Africe jako syn Eulasia a jeho křesťanské manželky Perpetuy. Pokřtěn byl ve věku dvanácti let. V dospělosti se rozhodl zůstat svobodný, žít jako mnich a stát se hlasatelem evangelia.

Nejprve cestoval po severní Africe a pak odešel do Itálie. Při cestě tam obrátil na křesťanskou víru posádku lodi a svými modlitbami uklidnil prudkou bouři. Po přistání v Numaně asi 20 km jižně od Ancony pokračoval v cestě do Říma. Tam byl pro hlásání evangelia uvězněn. O jeho osvobození se postaral papež, vysvětil ho a jako biskupa poslal do diecéze Cingoli v provincii Macerata. Zde po nadšeném přijetí vynikal pastorační horlivostí. Traduje se, že během 15letého působení konal zázraky. Když předvídal konec svého pozemského života určil za městem místo, kde si přál být pohřben.

V roce 1307 je oficiálně uváděný jako svatý patron diecéze Cingoli a od roku 1325 mu byl v Cingoli zasvěcen kostel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Sales (1622); Felicianus, ep. Fulginaten (asi s. III.); Babylas (250); Exsuperantius, ep. Cingulen (asi s. V.); Paula Gambara Costa (1515); Gulielmus Ireland et Ioannes Grove (1679); Maria Poussepin (1744); Vincentius Lewoniuk et XII socii (1874); Timotheus Giaccardo (1948)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.