Světci k nám hovoří...


sv. Kenelm

Kenelmus

17. července, připomínka
Postavení:princ, mučedník
Úmrtí:asi 812
Atributy:chlapec v královských šatech, lilie

ŽIVOTOPIS

Byl synem anglického krále Coenwulfa z Mercie. Již jako sedmiletý nastoupil na trůn po otci, který však žil asi až do začátku Kenelmova dospívání. O ctnostném životě malého prince a zbožného mladičkého krále nebývá moc uváděno. Připomínána je však jeho ctižádostivá sestra Quoentryth, která bratru nástupnictví na trůn záviděla a zřejmě jí vadilo i jeho křesťanské jednání V Kenelmově jinošském věku prý dokonce podplatila jeho poručníka Asceberta, který ho měl v lese Clent zavraždit. Ascebert pak předstíral, že jeho tělo objevil. Mluvilo se také o možném padnutí v boji. Uložen byl do hrobu kláštera ve Winchcombe v Gloucestershire, kde pro pověst svatosti začal být uctíván a na jeho hrobě se udály různé zázraky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ceslaus /15.7. 1242/ et Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat., /15.8. 1257/ (1242; 1257); Hedwigis de Hungaria (1399); martyres Scilitani (Carthagine): Speratus, Nartzales, Cittinus, Veturius, Felix, Aquilinus, L, m. Scilitan (180); Iusta et Rufina, virgo hispalien (asi 287); Marcellina, virgo mediolanensis (s. IV ex.); Alexius, homo Dei (s. IV.); Ennodius (521); Kenelmus (asi 812); Leo Pp IV. (855); Colmanus, peregrinus (1012); Zoerardus seu Andreas et Benedictus, eremita in Hungaria (asi 1031 a 1034); Teresia a Sancto Augustino (Maria Magdalena Claudina); Lidoine et XV soci (1791); Paulus Petrus Gojdich, episcopus et martyr (1960); Hyacinthus, m. Amastride (ca. s. III); Theodosius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Fredegandus (s. VIII)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.