Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Simeon de Lipnica

Simeon de Lipnica

18. července, připomínka
Postavení:řeholní kněz OFM
Úmrtí:1482

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1438 v městečku Lipnice u Bochnia v Polsku jako syn Grzegorze a Anny. Své vzdělání začal v místní farní škole a od roku 1454 studoval na Akademii v Krakauer umění. Po třech letech obdržel akademický titul bakalář a pak prý ještě pokračoval na studiích v Krakově.

Rozhodujícím pro jeho život se stalo setkání s pozdějším světcem Janem Kapistránským. Úplně změnil svou životní dráhu, rozhodl se stát františkánským řeholníkem a začal studovat teologii. K jeho vysvěcení na kněze došlo před rokem 1465, kdy již působil v klášteře Tarnow jako kvardián. Dalším jeho působištěm byl Krakov. Stal se oblíbeným kazatelem a mnoho posluchačů přivedl i do františkánského řádu. Vedle Písma svatého využíval při svých promluvách k lidu i díla františkánských teologů, zejména sv. Bernardina. Převozu ostatků tohoto světce se zúčastnil v roce 1472. Jako komisař polské provincie byl jejím delegátem na generální kapitule v r.1478. Z Pavie pak odešel navštívit Řím a vykonal pouť do Svaté země.

Ke konci života působil znovu v Krakově. Byl také šiřitelem úcty ke jménu Ježíš a úcty mariánské. Obětavě ošetřoval nemocné, až se nakonec z lásky k nim sám stal obětí a na morovou nákazu ve službě postiženým dne 18. 7. 1482 zemřel. Papež Inocenc IX . ho 24. 2. 1685 zařadil mezi blahoslavené. Kanonizován byl 3. 6. 2007 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Æmilianus, m. Dorostori (362); Fridericus, ep. Ultraiecten (838); Symphorosa, Crescens (s. III/IV); Arnulphus, ep. Meten (640); Simeon de Lipnica (1482); Maria Consolata Betrone, služebnice Boží (1946); Maternus, ep. Mediolanen. (s. IV); Philastrius (ante 397); Ruffillus (s. V); Theodosia (s. VIII); Bruno, ep. Signin. (1123); Ioannes Baptista de Bruxelles (1794); Tarsicia (Olga); Mackiv (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.