Světci k nám hovoří...


blah. Stila

Stilla

19. července, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:asi 1140
Atributy:model kostela

ŽIVOTOPIS

Pocházela z německého hraběcího rodu v Bavorsku. Byla dcerou Zelchuse a sestrou Adalberta a Konráda, hrabat z Abenbergu poblíž Norimberku. Se třemi služkami Gewerou, Wiederbringou a Uberkumou vedla duchovní život v odloučenosti od světských zájmů. Vynikala v pokoře a v konání skutků milosrdenství. Do rukou bamberského biskupa Oty složila slib panenství. Na abenbergském pahorku dala postavit kostel sv. Petra, v němž byla nakonec pochována, dle některých záznamů asi už r. 1132. Po smrti úcta lidu k ní přetrvala staletí a o procesu blahořečení se jednalo až r. 1893. Za blahoslavenou byla dekretem se schválením úcty pro německé diecéze prohlášena 12. 1. 1927.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Macrina, virgo (379); Epaphras (koncem I. stol.); Symmachus Pp (514); Stilla (asi 1140); Hermannus Stępieň et Achilles Puchala (1943); Epaphras; Macedonius, Theodulus et Tatianus (ca. 362); Dius, thaumaturgus (s. V in.); Aurea, virgo (856); Bernoldus seu Bernulphus (1054); Bernulphus (1054); Petrus Crisci (ca. 1323); Ioannes Plessington (1679)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.