Světci k nám hovoří...


blah. Achiles Puchala a Herman Stępień

Hermannus Stępieň et Achilles Puchala

19. července, připomínka
Postavení:mučedníci OFMConv
Úmrtí:1943

ŽIVOTOPIS

Karel Stępień se narodil 21. 10. 1910 v Lodz v Polsku. Rodiče Josef a Marie Anna Puch byli chudými dělníky. Karel v roce 1926 vstoupil do františkánského semináře pro mladší zájemce ve Lvově. Po noviciátu přijal řeholní jméno Heřman a 3. 9. 1930 složil řeholní sliby. V roce 1933 se mu podařilo doplnit chybějící gymnazijní vzdělání a pokračoval ve studiu filosofie a teologie. Absolvoval papežskou teologickou fakultu sv. Bonaventury v Římě a byl vysvěcen na kněze 25. 7. 1937. Potřebná studia k doktorátu dokončil na teologické univerzitě Jana Kazimíra ve Lvově. Na začátku svého působení, počátkem roku 1940, byl v Pierszaji zatčen gestapem.

Josef Puchala se narodil 18. 3. 1911 v obci Kosin, Františkovi a Žofii roz. Olbrychtové. Své vzdělání začal podobně jako Karel ve Lvově u františkánů. Noviciát začal v Lagiewniki a 21. 9. 1927 přijal jméno Achilles. Od roku 1931 studoval ve františkánském semináři ve Lvově. Slavnost profesního slibu měl 22. 5. 1932. Svátost kněžství přijal 5. 7. 1936 a dál žil v klášteře v Grodno. Na začátku války byl zatčen a nacisty vězněn společně s Heřmanem Stępień a nakonec v jedné stodole obce Borowikowszczyzna byli oba zardoušeni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Macrina, virgo (379); Epaphras (koncem I. stol.); Symmachus Pp (514); Stilla (asi 1140); Hermannus Stępieň et Achilles Puchala (1943); Epaphras; Macedonius, Theodulus et Tatianus (ca. 362); Dius, thaumaturgus (s. V in.); Aurea, virgo (856); Bernoldus seu Bernulphus (1054); Bernulphus (1054); Petrus Crisci (ca. 1323); Ioannes Plessington (1679)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.