Světci k nám hovoří...


sv. Aurelius,

Aurelius, ep. Carthaginen

20. července, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi. 430

ŽIVOTOPIS

Kolem roku 388 se stal jáhnem v Kartágu, ležícím na severní straně Afriky. Udržoval přátelství se sv. Augustinem, který byl biskupem v Hippo. V roce 391-2 byl vybrán za kartaginského biskupa a zvolen primasem africké církve. V roce 393 svolal do Hippo synod, na němž se řešily organizační a disciplinární problémy církve. Vystupoval rázně proti pohanským zvykům mezi křesťany a proti bludům pelagiánů a donatistů. Kvůli nim svolával i další synody. Vynikal horlivostí jako hlasatel Božího slova i v konání skutků milosrdenství vůči chudým. Na věčnost pravděpodobně odešel téhož roku jako sv. Augustin.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elias Thesbita (kolem r. 850 př. Kr.); Apollinaris, ep. Classen. (asi s. II.); Margarita seu Marina, m. in Pisidia. (století neznámé); Frumentius, ep. in Æthiopia (s. IV); Aurelius, ep. Carthaginen (asi. 430); Vulmarus (asi 700); Elias Thesbita; Ioseph Barsabbas Iustus, Margarita seu Marina (s. inc.); Paulus, diaconus et m. Cordubæ (851); Bernardus, ep. Hildesien. (1153); Rita a Virgine Perdolente a Corde Iesu Pujalte y Sánchez et Francisca a Corde Iesu Aldea y Araujo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.