Světci k nám hovoří...


blah. Archanděla Girlani

Archangela Girlani

25. ledna, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:1495

ŽIVOTOPIS

Narodila se roku 1460 v Trino di Monferrato v severní části Itálie do šlechtické rodiny. Její křestní jméno bylo Eleonora. V mládí si nejprve naplánovala, že bude benediktinskou sestrou, ale potom se z důvodu zvláštní příhody s koněm, považované za znamení, rozhodla jinak.

V roce 1477 vstoupila do kláštera karmelitek v Parmě. Přijala jméno Archanděla a v dalším roce po složení slibu byla zvolena převorkou. Při zakládání nového kláštera karmelitek v Mantově tam byla roku 1492 přeložena. Tento klášter "S. Maria del Paradiso" (Svatá Maria z ráje) povstal pod jejím vedením. Jeden list v manuskriptu uvádí, že se spolusestrami se snažila žít s Pannou Marií na zemi jako v nebi, aby to odpovídalo názvu kláštera. Vynikala velkou úctou k Nejsvětější Trojici. Po třech letech vedení sester v Mantově zemřela.

Papež Pius IX. potvrdil 1. 10. 1864 její veřejný kult jako blahoslavené.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s. I.); Arthemas (s. III./IV.); Agileus (s. III./IV.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Bretannio (s. IV.); Palæmon (s. IV.); Præiectus et Amarinus (676); Henricus Suso (1366); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Archangela Girlani (1495); Franciscus Zirano (1603 ); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Æmilia Fernández Rodríguez (1939); Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.