Světci k nám hovoří...


sv. Bretanio

Bretannio

25. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Kappadokie. Kolem roku 360 se stal čtvrtým biskupem v Tomi ve Skythii (Scythia) u Černého moře poblíž ústí Dunaje. Toto Tomi je dnes městem Constanţa v Rumunsku. Podle martyrologia zde Bretanio zazářil obdivuhodnou svatostí a zanícením pro katolickou víru za návštěvy ariánského císaře Valense, kterému se nebál dát najevo svůj nesouhlas s jeho učením a věrně hlásal pravdu.

Podle řeckého církevního historika Sozomena se ariánský císař Valens v roce 368 vracel do Konstantinopole z vojenské výpravy proti Gótům přes dnešní území Rumunska a v Tomi podobně jako už na jiných místech promluvil k lidu shromážděnému v katedrále nebo před ní. Jeho řeč se týkala propagace arianismu a přesvědčování, aby lid odmítl vyznání víry, jak bylo přijato v roce 325 koncilovými otci v Niceji. Biskup Bretanio na to okamžitě oponoval s důrazem na autoritu Nicejského koncilu, který prohlásil Ježíše Krista za Boha a Božího Syna. V čele ostatních kněží pak před císařem opustil místo jeho projevu, aby dal najevo, že rozhodně s ním nelze souhlasit.

Císař Flavius Iulius Valens ho za toto gesto potrestal odvoláním z biskupského stolce a vyhoštěním. Lid se však za svého biskupa postavil a projevy nespokojenosti dokázal přimět císaře zároveň s jeho strachem z destabilizování v pohraniční oblasti ke zrušení tohoto trestu kvůli zájmům říše.

S velkou horlivostí při obraně katolické víry Bretanio pokračoval na biskupském stolci až do své smrti pravděpodobně v roce 371 nebo 381.

Jeho jméno se dostalo do Římského martyrologia ke konci 16. století, kdy ho revidoval církevní historik kardinál Cesare Baronius.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s. I.); Arthemas (s. III./IV.); Agileus (s. III./IV.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Bretannio (s. IV.); Palæmon (s. IV.); Præiectus et Amarinus (676); Henricus Suso (1366); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Archangela Girlani (1495); Franciscus Zirano (1603 ); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Æmilia Fernández Rodríguez (1939); Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.