Světci k nám hovoří...


sv. Godleva /Bohumila/,

Godeleva

30. července, připomínka
Postavení:trpitelka v manželství
Úmrtí:asi 1070

ŽIVOTOPIS

Narodila se ve Francii a provdala se za Bertulfa z Flander. Ten, ovlivněn matkou, byl k ní hrubý, týral ji a dokonce na ni najal vrahy. Godleva vše nesla s trpělivostí a zlo odplácela dobrem, úpěnlivě se za svého muže modlila. Po její smrti došlo k Bertulfově obrácení a v kajícnosti dožil v klášteře.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

BUĎTE DOBŘÍ K TĚM, KTEŘÍ VÁS NENÁVIDÍ

Pocházela ze zemanské rodiny Vilfrida a Oginy od Boulogne ve Francii. Byla křesťansky vychována a na přání rodičů se provdala za zemana Bertulfa z Flander. Trpěla tam tchýninou vášnivou nenávistí. Bertulf se nechal ovlivnit matkou, ke Godolevě byl hrubý a dokonce jí vymezil oddělené bydlení a sám se přestěhoval k rodičům.

Opuštěná Godleva s trpělivostí a tichostí snášela nespravedlivé jednání obou a úpěnlivě se za svého muže modlila. Ten ji nechal hlídat čeledínem, kterému nařídil, aby Godlevě nedovolil požívat nic jiného než chleba a vodu a dávky snižoval. V kriticky žalostném stavu, bosa a chatrně oděna nakonec za pomoci služky tajně uprchla ke svým rodičům. Oni jí pak zjednávali právo u flanderského hraběte a nimvegského biskupa. Bertulf byl pak přinucen s ní žít, ale i když slíbil polepšení, choval se k ní hůře než kdy předtím.

Utrpení Godlevy nezůstalo skryté. Těm, kteří jí litovali, ona ale říkala: "Nezlořečte mému muži, ale raději mu se mnou přejte dobro a modlete se za něho, to je Boží přání. Že jsem nešťastná, vždyť jeho milost mne povýší, on pozdvihuje ponížené a těší zarmoucené."

Bertulf z popudu své matky najal na svou ženu dva vrahy. Sám se s ní naposled před jejich úkolem vyspal a naoko lítostivě rozloučil s tím, že cestuje do Bruselu. Pravým důvodem bylo vyhnout se podezření z vraždy. Jeho pochopové ji pak šátkem uškrtili a snažili se svůj čin maskovat. K vraždě došlo v červenci 1070 v Gistel na území Belgie.

Na jejím hrobě se pak udály zázraky a dá se k nim počítat i Bertulfovo obrácení a vstup do kláštera, kde v kajícnosti dožil.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pro svornost v manželství je důležitá vzájemná modlitba. Je nám také přikazována za ty, kteří nám ubližují (viz Lk 6,28). Za obnovení nebo upevnění vztahů v rodině pomodlím se desátek: který nám Ducha svatého seslal.

Bože, Tys dal své služebnici svaté Godlevě správné poznání a naplnil ji svou láskou; prosíme Tě: nauč nás poznávat Tvou vůli, abychom tak jako ona svou vírou i příkladným životem vydávali o Tobě svědectví. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl (asi 450); Godeleva (asi 1070); Maria a Iesu Sacramentato Venegas de la Torre (1959); Abdon et Sennen (ca. s. III); Iulitta, m. Cæsareæ (ca. 303); Maxima, Donatilla et Secunda (304); Ursus, ep. Autissiodoren. (s. VI); Eduardus Powell, Richardus Featherstone et Thomas Abel* (1540); Braulio Maria (Paulus), Corres Díaz de Cerio et XIV socii*, Arsenius (Benedictus Iosephus Labre); Ma (1936); Iosephus Maria Muro Sanmiguel, Ioachim Prats Baltueña et Zosimus Izquierdo Gil* (1936); Sergius Cid Pazo (1936); Leopoldus (Bogdan); Mandic de Castronovo (1942); Maria Vincentia a Sancta Dorothea Chávez Orozco (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.