Světci k nám hovoří...


sv. Marie Venegas de la Torre

Maria a Iesu Sacramentato Venegas de la Torre

30. července, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1959

ŽIVOTOPIS

Narodila se 8. 9. 1868 v La Tamponě na periférii Guadaljary v Mexiku. V dětství denně chodívala na mši svatou a po ní setrvávala v kontemplativní modlitbě. Ve 13 letech vstoupila do Mariánské družiny a do 21 roků v ní byla velmi aktivní. V den slavnosti Neposkvrněného Početí P.M. r. 1905 se připojila k šesti sestrám, pečujícím o pacienty v nemocnici Nejsvětějšího Srdce v Guadaljaře. Založila s nimi kongregaci Nejsv. Srdce Ježíšova, aby společně žily charizma lásky k chudým a nemocným. Křestní jméno Marie změnila v řádové přidáním "od eucharistického Ježíše" (de Jesus Sacramentado). Důvodem byla její láska k svátostnému Ježíši, která ji prozařovala a sílila k láskyplnému jednání se všemi, zejména s nejubožejšími. Povzbuzovala je slovy: "Neztrácej víru a vše bude dobré!"

Marie Venegas byla šiřitelkou radosti a přitom vynikala v pokoře i starostlivé péči. V roce 1912 byla proto zvolena za matku představenou, kterou zůstala po 40 let. V roce 1930 byla schválena její řeholní konstituce. Za svůj život prošla i těžkými zkouškami. Připojila se k trpícímu lidu, za který se obětovala a pozemskou pouť skončila až v 91 letech.

Za ty, kdo si zvolili kněžskou službu se často modlila: "O Ježíši, věčný veleknězi, zachovej srdce svých sluhů (jaké je chceš mít); učiň, aby jejich svaté dlaně zůstaly neposkvrněné a žehnej jejich práci."

Papežem Janem Pavlem II. byla blahořečena 22. 11. 1992 a kanonizována 21. 5. 2000.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl (asi 450); Godeleva (asi 1070); Maria a Iesu Sacramentato Venegas de la Torre (1959); Abdon et Sennen (ca. s. III); Iulitta, m. Cæsareæ (ca. 303); Maxima, Donatilla et Secunda (304); Ursus, ep. Autissiodoren. (s. VI); Eduardus Powell, Richardus Featherstone et Thomas Abel* (1540); Braulio Maria (Paulus), Corres Díaz de Cerio et XIV socii*, Arsenius (Benedictus Iosephus Labre); Ma (1936); Iosephus Maria Muro Sanmiguel, Ioachim Prats Baltueña et Zosimus Izquierdo Gil* (1936); Sergius Cid Pazo (1936); Leopoldus (Bogdan); Mandic de Castronovo (1942); Maria Vincentia a Sancta Dorothea Chávez Orozco (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.