Světci k nám hovoří...


Detail Zurbaránova obrazu: sv. Pavla s Eustochií

Detail Zurbaránova obrazu: sv. Pavla s Eustochií

sv. Pavla Římská

Paula, vidua

26. ledna, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:404
Patron:vdov
Atributy:důtky a kropáč, bývá zobrazována i jako poutnice nebo při psaní.

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze šlechtické rodiny. Po pěti dětech se stala vdovou. Vedena sv. Jeronýmem a po zaopatření dětí se s poslední dcerou vydala do Svaté země, aby pak žily v klášteře, na jehož vybudování se podílela. Jako představená kláštera zemřela v Betlémě.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Souvislost společenství a svatosti

Narodila se v Římě r. 347 do bohaté rodiny. Dostalo se jí vzděláni a provdala se za senátora Toxotia. Měli spolu čtyři dcery a syna. Ve 33 letech ovdověla a rozhodla se vedle výchovy dětí věnovat plně duchovnímu životu. Nemyslela jen na sebe a své děti, ale i na široký okruh bližních. Pomoc ke své duchovní formaci našla u přítelkyně Marcely a u Jeronýma, kterého poznala v Římě. Všichni se stali později světci stejně jako i Epifanus, který v roce 382 byl s dalšími biskupy při návštěvě Říma hostem v jejím domě.

Při pohledu na život Pavly můžeme pozorovat význam společenství pro vlastní svatost. Každému světci vždy záleželo i na spáse druhých a většinou od druhých i sám přijímal něco, co bylo přínosem k tomu, aby se stal takovým, jakým ho chtěl Bůh mít. Toto je dobré si uvědomit, zejména v souvislosti s potřebou svatých rodin.

Vedle společenství má velký význam pomoc dobrého duchovního rádce. Tím byl pro Pavlu Jeroným (učitel církve s památkou 30. 9.).

V roce 385 odešel Jeroným z Říma do Betléma a mimo dalších vdov jej následovala také Pavla se svojí dcerou Eustochií. Po společném založení čtyř klášterů se Pavla stala představenou. Jeden klášter byl určen pro mnichy a navíc bylo jejím dílem i zbudování útulku pro poutníky.

Dík svým schopnostem mohla také vyučovat hebrejštinu a řečtinu. Její životopis pocházející od sv. Jeronýma se zmiňuje také o jejím postu. Nikdy nejedla maso ani ryby, vejce, med, nepila víno ani mléko. Spávala jen pár hodin na holé zemi. Zemřela ve věku 56 let a byla pohřbena v betlémském chrámu Narození Páně.

Také její dcera dosáhla svatosti.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu pamatovat, že i já mám přispívat k svatosti druhých a začnu modlitbou za ně.

Bože, při výroční oslavě svaté Pavly Tě prosím: nauč mne poznávat Tvou vůli, abych žil i já příkladným křesťanským životem ke Tvé slávě a k prospěchu mým bližním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus et Titus, ep. Creten (s. I); Theogenes, m. Hippone (asi 257); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794); Iosephus Gabriel del Rosario Brochero (1914); Michael Kozal (1943); Gabriel Maria /Ioannes Stephanus/ Allegra (1976)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.