Světci k nám hovoří...


sv. Petr

Petrus, ep. Tarentasien

14. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1174

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1102 v Saint-Maurice-de-I'Exil v diecézi Vienne ve Francii. Vynikal nadáním, zejména mimořádnou pamětí na přečtený text. Vyrůstal v duchovně žijící rodině a přibližně ve 20 letech vstoupil do cisterciáckého kláštera v Bonnevaux. Později ho následovali dva bratři i otec. Matka se sestrou vstoupily do kláštera sv. Pavla v Izeaux.

V roce 1132 se v novém klášteře v Savoy stal Petr opatem. Klášter založil Petr I., biskup z Tarentaise. Později byl Petr papežem jmenován na jeho místo v Tarentaise jako II. toho jména. Pro mimořádné schopnosti mu byla svěřována diplomatická jednání. V roce 1173 z pověření papeže Alexandra III. jednal jako prostředník s francouzským králem Ludvíkem VII. a anglickým králem Jindřichem II. ve věci jejich sporu o část francouzského území. V následujícím roce v Bellevaux zemřel s pověstí svatosti. Svatořečen byl papežem Celestinem III. již v roce 1191.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum exaltatiónis Sant; Petrus, ep. Tarentasien (1174); Albertus, ep. Ptolemaiden. (1215); Notburga (1313); Claudius Laplace (1794); Maternus, ep. Colonien. (post 314)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.