Světci k nám hovoří...


sv. Nonna

Nonna

5. srpna, připomínka
Postavení:matka, řeholnice
Úmrtí:374

ŽIVOTOPIS

Narodila se asi r. 280 v zámožné kappadocké rodině. Provdala se za Řehoře, měšťana z Naziánu. Ten pod jejím vlivem a za podpory jejích modliteb konvertoval a později se stal v Nazianu biskupem.

Nonna je představována jako vzdělaná, statečná, duchaplná a zbožná matka, která se nikdy nepoddávala malomyslnosti. Moudře spravovala hospodářství zděděné po rodičích, podporovala vdovy a sirotky, žila skromně a pokora s láskou patřily mezi její hlavní ctnosti. Za nejlepší prostředky v mravní výchově považovala modlitbu a půst.

Stala se matkou tří pozdějších světců. První se narodil Řehoř, který se později stal biskupem a nakonec učitelem církve, jeho památku slavíme 2. 1. Druhým synem byl Césarius (s pam. 25.2), který studoval v Alexandrii medicínu a stal se v Cařihradě lékařem na dvoře Juliána Odpadlíka. Je pochopitelné, že se za něj Nonna úpěnlivě modlila. On pak raději opustil místo, aby se nezpronevěřil Kristu. Nonna měla také dceru Gorgonii (s pam. 9. 12.), která se vdala a měla tři syny. Dvě ze svých dětí Nonna přežila, r. 369 pochovala Césaria a asi dva roky po něm Gorgonii.

Od smrti svého manžela žila Nonna jako řeholnice v basiliánském klášteře, kde zemřela svatou smrtí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilic; Nonna (374); Oswaldus, rex Northumbriæ (642); Margarita, vidua picena (ca. 1395); Emigdius (s. IV); Venantius, ep. Vivarien. (post 535); Viator, eremita (s. VI); Franciscus Zanfredini seti Cichi de Pisauro (ca. 1350); Petrus Michael Noël (1794); Cassianus, ep. Augustodunen. (s. IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.