Světci k nám hovoří...


sv. Markéta

Margarita, vidua picena

5. srpna, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:ca. 1395

ŽIVOTOPIS

Narodila se v italské vesnici Cesolo u San Severino Marche (poblíž la Picena) v chudé křesťanské rodině. Byla laskavou a milosrdnou dívkou. Vypráví se o její štědrosti k žebrákovi, kterého na pastvě obdarovala svoji svačinou, což se nelíbilo matce, která prohlásila, že toho dne pro ní nemá další jídlo. Poslušně se provdala za otcem vybraného muže Severina. Prožila s ním 21 let spokojeného manželství a vzorně vychovávala děti. Stala se pak vdovou a s dcerou usilovala o život podle evangelia. Vykonala pěší pouť do Říma ke hrobům svatých mučedníků. Pod šaty nosila žíněné spodní prádlo, usínala s kamenným podhlavcem a z lásky k trpícímu Kristu žila asketicky, konajíce dobré skutky. Zemřela s pověstí svatosti a byla pohřbena ve farním kostele svého rodiště.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilic; Nonna (374); Oswaldus, rex Northumbriæ (642); Margarita, vidua picena (ca. 1395); Emigdius (s. IV); Venantius, ep. Vivarien. (post 535); Viator, eremita (s. VI); Franciscus Zanfredini seti Cichi de Pisauro (ca. 1350); Petrus Michael Noël (1794); Cassianus, ep. Augustodunen. (s. IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.