Světci k nám hovoří...


blah. Jordán Forzaté

Iordanus Forzaté

7. srpna, připomínka
Postavení:mnich, převor ECMC
Úmrtí:asi 1248

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1158 v Padově v Itálii. V 16 letech vstoupil do kamaldulského řádu založeného sv. Romualdem, což byla přísnější větev benediktinského řádu, potvrzená papežem v r. 1072.

V klášteře sv. Benedikta Novelli v Padově, v němž prožil noviciát, se po 20 letech stal převorem. Pro svou učenost byl zvolen i za člena městského senátu a pozitivně ovlivňoval politické dění po delší dobu. Stal se také zakladatelem východolombardského svazu měst (severní Itálie) a občasným poradcem papeže.

Od roku 1236, po vítězném tažení vojsk štaufského císaře Bedřicha II., byl jako papežský přívrženec vězněn v Count Ezzelino do roku 1239. Propuštěný byl ve věku 71 let a pak až do své smrti žil v cisterciáckém klášteře Celestia u Benátek.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Xystus Pp II et socii, passio: 6.8. (258); Caietanus de Thiene (1547); Afra (304); Donatus, ep. Aretin (s. IV); Iordanus Forzaté (asi 1248); Albertus de Abbatibus (asi 1306/1307); Agathangelus de Vindocino /Franciscus/; Nourry et Cassianus de Nannetibus /Gundisalvus/; Vaz López-Netto (1638); Edmundus Bojanowski (1871); Agapitus et Felicissimus (258); Donatus, ep. Vesontien. (post 658); Donatianus, ep. Catalaunen. (s. IV); Victricius (ca. 410); Vincentiusw, religiosus O.F.M. (1504); Martinus a Sancto Felice (Ioannes); Woodcock, Eduardus Bamber et Thomas Whitaker* (1646); Nicolaus Postgate (1679)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.