Světci k nám hovoří...


sv. Marin

Marinus, senex

8. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 303-311

ŽIVOTOPIS

Byl z Anazerbe a již pokročilého věku, když ho za císaře Diokleciána zajali jako odvážného křesťana a předvedli v Tarsu v Kilíkii před soudce Lysia (uváděného i jako guvernér). Jím byl vyslýchán a nucen k odpadu nejprve sliby, pak výzvami s hrozbou a následným mučením na skřipci za účasti prefekta. Po bezúspěšně opakovaném výslechu s mučením byl odsouzen k setnutí hlavy, vykonané za městem a po rozseknutí těla, navrženého prefektem, k následnému předhození divokým psům.

Po jeho stětí se údajně přihnala bouřka a křesťanům se tělo starce Marina podařilo ukrýt v jeskyni a později pohřbít asi míli od Anazarbo.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominicus, presb. et fundator Ord. Prædicatorum (1221); Cyriacus, Largus (s. IV in.); Marinus, senex (asi 303-311); Eusebius, ep. Mediolanen (ca.462); Æmilianus, ep. Cyzicen (s. IX); Altmannus (1091); Maria Anna Rosa Caiani (1921); Maria a Cruce /Maria Helena/ Mac-Killop (1909); Vladimirus Laskowskiw (1940); Bonifatia Rodríguez Castro (1905); Secundus, Carpophorus (s. III ex./IV in.); Severianus, m. Albani (s. III ex./IV in.); Severus, presb. Viennen. (ca. s. V); Mummolus (678); Caiani (1921); Famianus (ca. 1150); Ioannes Felton (1570); Ioannes Fingley et Robertus Bickendike (1586); Maria Margarita (Maria Anna Rosa); Antonius Silvestre Moya (1936); Maria a Iesu Infante Baldillou y Bullit et IV soci, Carmela a Sancto Philippo Neri (Nazaria); Gómez y Lezaun, Clementia a Sancto Ioanne Baptista (Antonia); Riba y Mestres, Presentatio a Sacra Familia (Paschalina); Gallén y Martí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.