Světci k nám hovoří...


sv. Emilián

Æmilianus, ep. Cyzicen

8. srpna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IX

ŽIVOTOPIS

Vynikal zbožností, statečností a učeností. Stal se biskupem v "Cyzici v Hellesponto" (histor. název). Jako kyzický biskup působil v oblasti poblíž Marmarského moře za byzantského císaře Lva V. Arménského (813-820). Ten ve druhém roce své vlády zahájil nové pronásledování uctívaných obrazů, tzv. ikonoklastické období, které trvalo od r.814 do 842 (pak je zastavila regentka Theodora).

Biskup Emilián byl prvním z biskupů, který se odvážně postavil císaři Lvu V., aby bránil úctu svatých obrazů. Proti obrazoborectví vystupoval i na synodě. Za svou věrnost katolickému učení, horlivost a statečný postoj musel mnoho vytrpět. V letech 815 až 820 byl poslán do vyhnanství, ve kterém zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominicus, presb. et fundator Ord. Prædicatorum (1221); Cyriacus, Largus (s. IV in.); Marinus, senex (asi 303-311); Eusebius, ep. Mediolanen (ca.462); Æmilianus, ep. Cyzicen (s. IX); Altmannus (1091); Maria Anna Rosa Caiani (1921); Maria a Cruce /Maria Helena/ Mac-Killop (1909); Vladimirus Laskowskiw (1940); Bonifatia Rodríguez Castro (1905); Secundus, Carpophorus (s. III ex./IV in.); Severianus, m. Albani (s. III ex./IV in.); Severus, presb. Viennen. (ca. s. V); Mummolus (678); Caiani (1921); Famianus (ca. 1150); Ioannes Felton (1570); Ioannes Fingley et Robertus Bickendike (1586); Maria Margarita (Maria Anna Rosa); Antonius Silvestre Moya (1936); Maria a Iesu Infante Baldillou y Bullit et IV soci, Carmela a Sancto Philippo Neri (Nazaria); Gómez y Lezaun, Clementia a Sancto Ioanne Baptista (Antonia); Riba y Mestres, Presentatio a Sacra Familia (Paschalina); Gallén y Martí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.