Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Kandida (Jana Josefa) Cipitria

Candida Maria a lesu /Ioanna Iosepha/; Cipitria

9. srpna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace Ježíšových dcer
Úmrtí:1912

ŽIVOTOPIS

Narodila se 31. 5. 1845 v Andoain u Tolose, v baskické provincii Guipuzcoa, ve Španělsku. Byla první ze sedmi dcer Juana Miguela a Marie Jesús. Pokřtěna byla hned v den svého narození Juana Josefina. Rodina žila ve velké chudobě. Kvůli práci se přestěhovala do Tolosy. Na školu ani potom nebylo peněz. Ve 20 letech Juana odešla pracovat jako pomocnice v domácnosti do Burgose.

Vynikala zbožností a volné chvíle trávila v kostele v rozjímavé modlitbě. Při uvažování o smyslu života, považovala za nejvhodnější zasvětit se cele Bohu. Žádný ze známých řádů však její srdce nepřitahoval. Při modlitbě 2. 4. 1869 pocítila Boží volání k práci s mládeži. Myšlenky na zanedbanou a osamělou mládež v ní probouzely touhu založit novou kongregaci za účelem křesťanské výchovy dětí a mládeže.

Nebylo jí ještě ani 24 let, byla osamělou služkou a analfabetkou bez prostředků - přesto v modlitbě přijala Boží výzvu k náročnému úkolu a nemožné se stalo skutečností. Našla pomoc a založila kongregaci Dcer Ježíšových, kterou salamanský biskup Joaquin Llucha y Garriga potvrdil už 8. 12. 1871. Řeholní pravidla sestavila, na radu svého duchovního vůdce, na základě vzoru duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly.

Přijala řeholní jméno Kandida Marie od Ježíše a byla první představenou nového institutu, který 18. 9. 1902 potvrdil i papež Lev XIII. Mnozí předpovídali dílu krátké trvání pro nedostatek finančních prostředků. Vždyť matka Kandida M. Cipitria realizovala společenskou spravedlnost se slovy: "Kde není místa pro ubožáky, tam není místa ani pro mne." S důvěrou v Boží moc, které stačí neklást překážky, vznikaly školy, do kterých přicházely děti všech společenských vrstev a přibývalo řádových institutů pro učitelky nejen ve Španělsku, ale o něco později i v Brazílii.

Kandida Marie od Ježíše zůstávala pokornou a vždy si byla vědoma své nedostatečnosti k úkolu představené. Držela se však pevně Boha a s láskou plnila jeho vůli, opakujíc často větu: "Jsem tu jen pro Boha." S vděčností využívala každý jeho dar. Po dobu 40 let jejího řeholního života nebyl jediný den, který by nevěnovala Bohu. Zemřela v Salamance 9.srpna. Papež Jan Pavel II. ji blahořečil 12. 5. 1996 a papež Benedikt XVI. ji 17. 10. 2010 v Římě kanonizoval.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACIPřehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia Benedicta a Cruce /Editha/ Stein (1942); Romanus, m. Romæ (asi 258); Ioannes de Firmo (1322); Candida Maria a lesu /Ioanna Iosepha/; Cipitria (1912); Ruben a Iesu López Aguilar et VI socii (1936); Faustinus Oteiza et Florentinus Felipe (1936); Marianne / Barbara/ Cope (1918); Nath (s. VI); Fedliminus (ca. s. VI); martyres Constantinopoli sub Leone Isaurico (ca. 729); Ioannes de Salerno (ca 1242); Falcus (s. XIV); Richardus Bere (1537); Claudius Richard (1794); Florentinus Asensio Barroso (1936); Gulielmus Plaza Hernández (1936); Germanus (Iosephus Maria); Garrigues Hernández (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.